GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLGİ GÜV. POLİTİKALARI/5041339
Dersin Adı: ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLGİ GÜV. POLİTİKALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. HALİL İBRAHİM BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/bhalil
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bhalil@gazi.edu.tr, halil06@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi ve bilgisayar güvenliği politikaları konularında bilgi birikimine sahip olmak,
Bilgi güvenliği konusunda ulusal ve uluslar arası değerlendirmeleri yapabilecektir.
Bilgi güvenliği ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası değerlendirmeler ışığında Türkiye de Bilgi Güvenliği alanındaki mevcut durumuanaliz edebilec


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel güvenlik konuları,Bilgi güvenliği politikalarının geliştirilmesi ve sınıflandırılması
2. Hafta  Bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerinin geliştirilmesi
3. Hafta  Bilgi güvenliği ile ilgili politikalar standartlar ve prosedürleri anlamak
4. Hafta  Temel Politikalar
5. Hafta  Temel Standartlar Kılavuzu
6. Hafta  Bilgi güvenliğine giriş ve Temel Bilgi güvenliği klavuzu
7. Hafta  Bilgi güvenliğinin temelleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bilgi güvenliği farkındalığı ve çalışanların sorumlulukları
10. Hafta  Bilgi güvenliğinin sınıflandrılması ve Bilginin kontrol edilmesi
11. Hafta  Bilginin işlenmesi ve Bilgi güvenliği programının yönetilmesi
12. Hafta  Ulusal ve Uluslarası Standartlar ve Bilgi güvenliği (TSE, ISO 27001 etc.)
13. Hafta  Proje / Ödev Sunumları
14. Hafta  Proje / Ödev Sunumları
15. Hafta  Proje / Ödev Sunumları
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Jethro Perkins, (2013). Policy, Information Security Policy. Standard Information Security - Information Classification. 2. Steve Purser (2013) Achieving Global Cyber Security Through Collaboration. European Union Agency for Network and Information Security. 3. Information Security Policies and Procedures: A Practioner References, Thomas R. Peltier, Second Edition, AUERBACH, 2004. 4. Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi ve Eylem Planı. 5. Sağıroğlu, Ş. And Canbek, G. (2006) Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri, Grafiker yayınları, Ankara. 6. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurum, Kasım 2004.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
75
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
25
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
10
140
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X