GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİ GÜV. MÜH. MAKİNA ÖĞRENMESİ VE UYG./5011339
Dersin Adı: BİLGİ GÜV. MÜH. MAKİNA ÖĞRENMESİ VE UYG.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.ceng.gazi.edu.tr/~ss/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ss@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Güvenlik mühendisliği çerçevesinde, yapay zekanın, makine veya elektronik cihazlarla bütünleşmesinin teorik ve teknik yapısını öğretmek.
Makine öğrenme metodları arasındaki farkları ayırt ederek, verilen bir dataya uygulanabilir makine öğrenmesi metodlarının analizinin güvenli bir şekil
Literatür aramasını kolaylıkla yapabilmek, ilgili kaynakların neler olduğunu bilmek


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel Kavramlar : Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Makina Öğrenme Yaklaşımları
2. Hafta  Güvenlik Mühendisliğinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
3. Hafta  Güvenlik Mühendisliğinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
4. Hafta  Makina Öğrenme Yaklaşımları
5. Hafta  Makina Öğrenme Yaklaşımları
6. Hafta  Makina Öğrenme Yaklaşımları
7. Hafta  Temel bilesen analizi, Karar ağaçları ve güvenlik uygulamaları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bulanık Mantık ve güvenlik uygulamaları
10. Hafta  Yapay Sinir Ağları ve güvenlik uygulamaları
11. Hafta  Genetik algoritmalar ve güvenlik uygulamaları
12. Hafta  Destek Vektör makinaları ve güvenlik uygulamaları
13. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
14. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
15. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
16. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Machine Learning and Systems Engineering, S. Ao, B.B. Rieger, M.A. Amouzegar, 2010 2. Machine Learning and Data Mining for Computer Security: Methods and Applications, M. A. Maloof, 2006 Bradley L. Whitehall, Stephen C-Y. Lu, “Machine learning in engineering automation —The present and the future”, Computers in Industry, 17: 91-100, 1991 T Lane, CE Brodley, “An Application of Machine Learning to Anomaly Detection”, Proceedings of the 20th National Information Systems Security Conference, 1997 Yapay Zeka ve Uygulamaları I: Yapay Sinir Ağları, Ufuk Kitabevi, 2002, Kayseri.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Dersler Sözlü sunum olarak yapılacaktır. Anlatımlardan sonra Soru-Yanıt, Bazı derslerde uygulama yapılacaktır. Öğrencilere haftalık uygulama ve araştırma ödevleri verilecektir.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Mevcut değil
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
5
10
 Uygulama
1
15
 Projeler
1
40
 Pratik
2
15
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
3
3
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
3
5
15
 Rapor hazırlama
6
9
54
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
1
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
15
1
15
 Diğer
5
1
5
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X