GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN MEKANİK DAVRANIŞLARI/5251336
Dersin Adı: MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN MEKANİK DAVRANIŞLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler temel mukavemet prensiplerini kullanabilecek,
Öğrenciler Mühendislik malzemelerinde deformasyon mekanizmalarını açıklayabilecek,
Öğrenciler Mühendislik malzemelerinde dayanım arttırıcı mekanizmaları açıklayabilecek,
Öğrenciler Doğrusal Elastik Kırılma Mekaniği prensiplerini anlayacak ve tasarım problemlerinde kullanabilecek,
Öğrenciler Yorulmanın prensiplerini anlayabilecek ve mühendislik tasarımlarında bu bilgileri kullanabilecek,
Öğrenciler Sürünme mekanizmalarını anlayacak ve bu bilgileri yüksek sıcaklık tasarımlarında kullanabilecektir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders Yüz-Yüze eğitim, soru-cevap yöntemi şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, Mühendislik malzemelerine genel bir bakış
2. Hafta  Malzemelerde yapı ve deformasyon
3. Hafta  Mekanik testler: çekme testi ve diğer temel testler
4. Hafta  Gerilme-Gerinim ilişkileri ve davranışı
5. Hafta  Gerilme-gerinimin karmaşık ve asal durumlarının incelenmesi
6. Hafta  bileşik gerilmeler altında akma ve kırılma
7. Hafta  Çatlaklı bileşenlerde kırılma (Ara Sınav-I)
8. Hafta   Malzemelerde yorulma: giriş ve gerilme esaslı yaklaşım
9. Hafta  Yorulmaya gerilme esaslı yaklaşım: çentikli bileşenler
10. Hafta  Yorulma çatlak gelişimi
11. Hafta  Malzemeler için plastik deformasyon davranışı ve modelleri
12. Hafta  plastik olarak deforme olmuş bileşenlerin gerilme-gerinim analizleri
13. Hafta  Yorulmaya gerinim esaslı yaklaşım
14. Hafta  Zamana bağlı davranış: Sürünme ve Sönümleme (Ara Sınav-II)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
2
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr.Fırat KAFKAS)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (fkafkas@gazi.edu.tr)