GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN MEKANİK DAVRANIŞLARI/5251336
Dersin Adı: MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN MEKANİK DAVRANIŞLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Fırat KAFKAS
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fkafkas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler temel mukavemet prensiplerini kullanabilecek,
Öğrenciler Mühendislik malzemelerinde deformasyon mekanizmalarını açıklayabilecek,
Öğrenciler Mühendislik malzemelerinde dayanım arttırıcı mekanizmaları açıklayabilecek,
Öğrenciler Doğrusal Elastik Kırılma Mekaniği prensiplerini anlayacak ve tasarım problemlerinde kullanabilecek,
Öğrenciler Yorulmanın prensiplerini anlayabilecek ve mühendislik tasarımlarında bu bilgileri kullanabilecek,
Öğrenciler Sürünme mekanizmalarını anlayacak ve bu bilgileri yüksek sıcaklık tasarımlarında kullanabilecektir.



 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders Yüz-Yüze eğitim, soru-cevap yöntemi ve Ödev hazızlama şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Elastisite (deformasyon modları, gerilme-gerinim, atomik etkileşim, Hooke kanunu)
2. Hafta  Plastisite ve hasar (mühendislik ve gerçek gerilme-gerinim, plastisite teorisi, malzeme hasarı)
3. Hafta  Mühendislik malzemelerinde plastik şekil değişimi
4. Hafta  Dislokasyonlar ve plastik şekil değişimindeki rolü
5. Hafta  Dayanım arttırıcı mekanizmalar (katı çözelti, çökelme sertleşmesi)
6. Hafta  Dayanım arttırıcı mekanizmalar (deformasyon sertleşmesi, martenzitik dönüşüm, Dispersiyon sertleşmesi)
7. Hafta  Belirgin akma olayı, deformasyon yaşlanması, kompozit malzemeler
8. Hafta  Malzemelerde hasar, Doğrusal elastik kırılma mekaniğine giriş
9. Hafta  Kırılma tokluğu ve mikroyapı arasındaki ilişkisi, tasarımlarda DEKM uygulaması
10. Hafta  Malzemelerde yorulma, yorulmaya karşı tasarım prensipleri
11. Hafta  Yorulma çatlak ilerlemesi, kısa ömürlü yorulma, diğer yorulma türleri
12. Hafta  Sürünme ve mekanizmaları, yüksek sıcaklık malzemeleri
13. Hafta  Uzun süreler için sürünme özelliklerinin tayini (Larson Miller parametresi)
14. Hafta  Mühendislik malzemeleri üzerine ortamın etkisi (hidrojen gevrekleşmesi, gerilmeli korozyon)
15. Hafta  Polimer ve seramiklerin mekanik özellikleri, hasar analizi için temel bilgiler
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Dieter, G., “Mechanical Metallurgy”, McGraw Hill,1988, ISBN: 978-0-071-00406-0 2. Hertzberg, R.W., Vinci, R.P. , Hertzberg, J.L. , “Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials”, John Wiley & Sons, 2012, ISBN: 978-1-118-21339-1 3. Rosler, J., Harders, H., Baker, M., “Mechanical Behaviour of Engineering Materials: Metals, Ceramics, Polymers, and Composites, Springer, 2007, ISBN: 978-3-540-73448-2
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-yanıt,Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
3
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
16
3
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
16
4
64
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX