GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAÇ - METAL ŞEKİLLENDİRME MEKANİĞİ/5241336
Dersin Adı: SAÇ - METAL ŞEKİLLENDİRME MEKANİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
- Şekillendirme problemlerini analiz etme ve sac şekillendirmenin temel prensiplerini anlamak
- Plastisite teorisini sac metal şekillendirme yöntemlerinde kullanmayı öğrenmek
- Sac metal şekillendirme mekaniğini mühendislik problemlerinde ve uygulamalarında kullanabilmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Malzeme özellikleri
2. Hafta  Sac deformasyon yöntemleri
3. Hafta  Düzlem gerilmelerindeki sac malzemenin deformasyonu
4. Hafta  Basitleştirilmiş çekme analizleri
5. Hafta  Yük dengesizliği ve yırtılma
6. Hafta  Saclarda bükme işlemi
7. Hafta  Dairesel kabukların basitleştirilmiş analizi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Silindirik derin çekme
10. Hafta  Dairesel kabuklarda çekme
11. Hafta  Sacların bükme ve gerilim kombinasyonu
12. Hafta  Hidrolik şekillendirme
13. Hafta  Şekillendirme sınır diyagramı
14. Hafta  Şekillendirilebilirlik testleri
15. Hafta  Hidromekanik derin çekeme
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
4
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
3
4
12
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
2
10
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
25
50
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
25
50
 Diğer
7
2
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. İbrahim KARAAĞAÇ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/ibrahimkaraagac)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ibrahimkaraagac@gazi.edu.tr)