GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İDEAL OLMAYAN AKIŞKANLARIN SAYISAL ANALİZİ/5231336
Dersin Adı: İDEAL OLMAYAN AKIŞKANLARIN SAYISAL ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Plastikleri genel anlamda tanımlama, plastiklerin akış davranışları ve deformasyonu bilgisi becerisi
Akış problemlerinde sayısal analiz metotlarını bilir
Sonlu kontrol hacmi (SKH) metodunun temellerini bilir
Bir boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu ısı denklemlerini SKH metodu ile cebirsel hale getirmeyi bilir
Konveksiyon ve difüzyon denklemlerini SKH ile cebirsel hale gitirir.
6. Explicit ve tam implicit metosunu uygulamayı bilir
7. Upwind metodunu uygulamayı bilir
8. SIMPLE algoritmasını bilir
9. Gauss Jordan Eliminasyon yöntemi ile cebirsel hale getirilmiş denklemleri çözümler
Sonlu kontrol hacmi metodunu kullanarak hesaplama yapabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve ödevler şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Plastiklerin akış davranışı ve deformasyonu, Kayma hızı, kayma gerilmesi ve akış üssü sabitinin hesaplanması Viskozite, yoğunluk ve basınç-hacim-sıcaklık (PVT) ilişkisi
2. Hafta  Akışkanlar dinamiğinin temelleri, tanımlar, temel kanunlar, korunum denklemlerinin türetilmesi (süreklilik denklemi, momentum denklemleri ve enerji denklemi
3. Hafta  Akış problemlerinde sayısal çözüm yöntemleri (Sonlu farklar, Sonlu Kontrol Hacmi) ve özellikleri, sonlu kontrol hacminin kararlı akış problemlerine uygulanması
4. Hafta  Isı Denklemi: İki ve Üç Boyutlu Isı Denklemleri ve sayısal çözümler
5. Hafta  Konveksiyon ve Difüzyon denklemleri: İki ve Üç Boyutlu denklemler
6. Hafta  Sonlu kontrol hacmi yöntemini ile kısmı diferansiyel eşitliklerin Explicit ve Tam Implicit yöntem ile ayrıklaştırılması
7. Hafta  Sonlu kontrol hacmi yöntemini ile kısmı diferansiyel eşitliklerin Tam Implicit yöntem ile ayrıklaştırılması
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Konveksiyon ve difüzyon denklemlerinin Upwind, Hibrid ve Power Law metodları ile ayrıklaştırılması
10. Hafta  Sonlu kontrol hacmi yöntemi ile Navier-Stokes denklemlerinin çözümü
11. Hafta  SIMPLE algoritması ve kaydırılmış ızgara (grid) yöntemi
12. Hafta  Kontrol hacmi yöntemi ile enerji denkleminin çözümü ve uygulama.
13. Hafta  Fluent programı ile uygulama
14. Hafta  Fluent programı ile uygulama
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
6
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
4
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
5
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
12
36
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
183
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Abdulmecit GÜLDAŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/aguldas)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (aguldas@gazi.edu.tr)