GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İDEAL OLMAYAN AKIŞKANLARIN SAYISAL ANALİZİ/5231336
Dersin Adı: İDEAL OLMAYAN AKIŞKANLARIN SAYISAL ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Abdulmecit GÜLDAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/aguldas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aguldas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Plastikleri genel anlamda tanımlama, plastiklerin akış davranışları ve deformasyonu bilgisi becerisi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüzyüze eğitim ve ödevler şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Plastiklerin akış davranışı ve deformasyonu
2. Hafta  Viskozite, yoğunluk ve basınç-hacim-sıcaklık (PVT) ilişkisi
3. Hafta  Kayma hızı, kayma gerilmesi ve akış üssü sabitinin hesaplanması
4. Hafta  Akışkanlar dinamiğinin temelleri, tanımlar, temel kanunlar, korunum denklemlerinin türetilmesi (süreklilik denklemi, momentum denklemleri ve enerji de
5. Hafta  Akış problemlerinde sayısal çözüm yöntemleri (Sonlu farklar, Sonlu Kontrol Hacmi) ve özellikleri, sonlu kontrol hacminin kararlı akış problemlerine u
6. Hafta  Isı Denklemi: İki ve Üç Boyutlu Isı Denklemleri ve sayısal çözümler
7. Hafta  Konveksiyon ve Difüzyon denklemleri: İki ve Üç Boyutlu denklemler
8. Hafta  Sonlu kontrol hacmi yöntemini ile kısmı diferansiyel eşitliklerin Explicit ve Tam Implicit yöntem ile ayrıklaştırılması.
9. Hafta  Arasınav
10. Hafta  Konveksiyon ve difüzyon denklemlerinin Upwind, Hibrid ve Power Law metodları ile ayrıklaştırılması.
11. Hafta  SIMPLE algoritması ve kaydırılmış ızgara (grid) yöntemi.
12. Hafta  SIMPLER ve PISO algoritması yöntemleri.
13. Hafta  Ayrıklaştırılmış denklemlerin Gauss Jordan Eliminasyon yöntemi ile çözümü.
14. Hafta  Kontrol hacmi yöntemi ile Navier-Stokes denklemlerinin çözümü
15. Hafta  Kontrol hacmi yöntemi ile enerji denkleminin çözümü ve uygulama.
16. Hafta  Hele-Shaw yönteminin akış problemlerine uygulanması.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Patankar, S.V., “Numerical Heat Transfer and Fluid Flow”, Hemisphere Published Corparation, New York, USA (1980) 2) Versteeg, H.K., Malalasekera, W., “An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The Finite Volume Method”, Addison Wesley Longman Limited, England (1995) 3) Carreau, P.J., Kee, D.C.R.D., Chhabra, R.P., Rheology of polymeric system, Hanser/Gardner Publications, Cincinnati, 1997 4) Welty, J.R., Wicks, C. E., Wilson, R.E., Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer 3.Ed., John Wiley & Sons Inc., USA, 1984
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  --
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
1
 Ödev
2
2
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
3
3
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
3
12
 Okuma Faaliyetleri
8
5
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
4
6
24
 Rapor hazırlama
3
7
21
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
3
5
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
190
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX