GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MONTAJ TASARIMI VE PLANLAMASI/5221336
Dersin Adı: MONTAJ TASARIMI VE PLANLAMASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda öğrenciler; * Endüstriyel ürünlerin bilgisayar destekli montajlarını tasarlayabilecek,
* Montaj sınırlamalarını ve bağımlılıklarını bilgisayar ortamında uygulayacak,
* Bilgisayar destekli montaj sırası üretebilecek ve bilgisayar destekli montaj planlaması yapabilecek,
* Bilgisayar destekli alt montajları teşhis edebilecek ve alt montajın sıralamasını üretebilecek,
* Montaj için tasarım felsefesinin temellerini tasarıma uygulayacaktır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin amacı, içeriği ve kapsamı, Dersin başarı kriterleri, Ders kapsamındaki öğrenci yükümlülükleri, bilgisayar destekli montaja giriş, montaj modülü bulunan yazılımlar
2. Hafta  Kinematik sınırlamalar, montajda bağıl konumlandırma
3. Hafta  Montaj sıralarının anlatımları, örnek montaj sırası anlatımı, grafikler
4. Hafta  Montaj edilebilirlik dikkate alınarak montaj sıralarının üretilmesi
5. Hafta  Örnek uygulama – 1
6. Hafta  Demontaj edilebilirliği dikkate alarak montaj sıralarının üretilmesi
7. Hafta  Örnek uygulama – 2
8. Hafta  Yıliçi Sınavı-I
9. Hafta  Montaj sıralarının planlanması ve optimizasyonu
10. Hafta  Bilgisayar destekli montaj sıralamalarının tespiti-I
11. Hafta  Bilgisayar destekli montaj sıralamalarının tespiti-II
12. Hafta  Montajın bilgisayar destekli anlatımları
13. Hafta  Örnek Uygulama-I
14. Hafta  Örnek Uygulama-II
15. Hafta  Yıliçi Sınavı-II
16. Hafta  Final sınavı, Proje teslimi
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
10
 Ödev
4
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
55
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
45
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
6
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
3
24
 Materyal tasarlama, uygulama
4
5
20
 Rapor hazırlama
2
8
16
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
4
5
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ahmet ÖZDEMİR , Doç. Dr. Hakan DİLİPAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/ahmetoz , http://websitem.gazi.edu.tr/site/hdilipak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ahmetoz@gazi.edu.tr , hdilipak@gazi.edu.tr)