GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MONTAJ TASARIMI VE PLANLAMASI/5221336
Dersin Adı: MONTAJ TASARIMI VE PLANLAMASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Ahmet ÖZDEMİR, Doç. Dr. Hakan DİLİPAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ahmetoz, http://websitem.gazi.edu.tr/site/hdilipak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ahmetoz@gazi.edu.tr, hdilipak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda öğrenciler; * Endüstriyel ürünlerin bilgisayar destekli montajlarını tasarlayabilecek,
* Montaj sınırlamalarını ve bağımlılıklarını bilgisayar ortamında uygulayacak,
* Bilgisayar destekli montaj sırası üretebilecek ve bilgisayar destekli montaj planlaması yapabilecek,
* Bilgisayar destekli alt montajları teşhis edebilecek ve alt montajın sıralamasını üretebilecek,
* Montaj için tasarım felsefesinin temellerini tasarıma uygulayacaktır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim verilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Ön veya eş koşul bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  İlişkili başka dersler yoktur.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amacı, içeriği ve kapsamı, bilgisayar destekli montaja giriş, montaj modülü bulunan yazılımlar
2. Hafta  Kinematik sınırlamalar, montajda bağıl konumlandırma
3. Hafta  Montaj sıralarının anlatımları, örnek montaj sırası anlatımı, grafikler
4. Hafta  Montaj edilebilirlik dikkate alarak montaj sıralarının üretilmesi
5. Hafta  Örnek uygulama – 1
6. Hafta  Demontaj edilebilirliği dikkate alarak montaj sıralarının üretilmesi
7. Hafta  Örnek uygulama – 2
8. Hafta  Montaj sıralarının planlanması ve optimizasyonu
9. Hafta  Örnek uygulama – 3
10. Hafta  Ara sınav
11. Hafta  Alt montaj kavramına giriş, alt montajların bilgisayar yardımıyla teşhisi
12. Hafta  Alt montajların bilgisayar destekli montaj sıralamalarının tespiti
13. Hafta  Dönem ödevi : En az 24 parçadan oluşan bir endüstriyel ürünün muhtemel tüm montaj ve alt montaj sıralarının bilgisayar destekli türetilmesi, anlatımı
14. Hafta  Montaj için tasarım (MİT) yaklaşımıyla parça-montaj ilişkilerinin kurulması
15. Hafta  Montaj için tasarım çerçeveli endüstriyel ürünlerin montaj sıralarının analizi
16. Hafta  Final sınavı, Proje teslimi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Homem de Mello, L.S., Lee, S., Computer Aided Mechanical Assembly Planning, Kluver Academic Publishers, 1991 2. Delchambre, A., Computer-Aided Assembly Planning, Springer,1992. 3. Ders Notları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
10
 Ödev
5
5
 Uygulama
1
10
 Projeler
2
10
 Pratik
0
0
 Quiz
5
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
9
3
27
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
3
3
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
5
4
20
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
1
12
12
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
1
13
13
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX