GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIM VE İMALATTA VERİ YAPILARI/5181336
Dersin Adı: TASARIM VE İMALATTA VERİ YAPILARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrencinin Tasarım ve imalat grafik standartlarını kullanabilmesi,
Bilgisayar ortamında 2 ve 3 Boyutlu olarak modellerin ifade edildiği grafik standartlarını konusunda bilgi sahibi olma,
Yaygın olarak kullanılan grafik standartlarını kullanabilme
IGES grafik standartını öğrenme
IGES verilerini çıkarabilme
DXF standardını öğrenme
DXF verilerini çıkarabilme
STEP standını öğrenme
STEP verilerini çıkarabilme
CAD/CAM uygulamaları için bir proje geliştirebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bilgisayar ortamında 2 ve 3Boyutlu resimlerin ifade edilmesi, Vektörel resimler, Piksel resimler
2. Hafta  Vektörel resimlerin yapısı,m, model bilgileri, BRep, Solid, için topolojik tanımlamalar.
3. Hafta  Tasarım ve imalatta kullanılan grafikler, Standart grafikler, en yaygın kullanılan grafik standartları,
4. Hafta  IGES
5. Hafta  IGES
6. Hafta  DXF
7. Hafta  ARA SINAV
8. Hafta  SAT, STL
9. Hafta  STEP
10. Hafta  Makine ve imalat alanına yönelik olarak Grafik standartlarından faydalanma, Bunun için bir sistemin planlanması, girdi ve çıktıların belirlenmesi,
11. Hafta  Dönem sonu proje konusunun belirlenmesi, Uygulama: Grafik standartlarını, bir bilgisayar programlama dili ile kullanmak
12. Hafta  Uygulama: Grafik standartlarını, bir bilgisayar programlama dili ile kullanmak
13. Hafta  Uygulama: Grafik standartlarını, bir bilgisayar programlama dili ile kullanmak
14. Hafta  Proje teslimi ve ön değerlendirme
15. Hafta  FINAL SINAVI
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
7
4
28
 Rapor hazırlama
6
3
18
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
5
3
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
178
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Yunus Kayır)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/ykayir)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ykayir@gazi.edu.tr)