GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIM VE İMALATTA VERİ YAPILARI/5181336
Dersin Adı: TASARIM VE İMALATTA VERİ YAPILARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Yunus Kayır
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/ykayir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ykayir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencinin Tasarım ve imalat grafik standartlarını kullanabilmesi,
Bilgisayar ortamında 2 ve 3 Boyutlu olarak modellerin ifade edildiği grafik standartlarını konusunda bilgi sahibi olma,
Yaygın olarak kullanılan grafik standartlarını kullanabilme
IGES grafik standartını öğrenme
IGES verilerini çıkarabilme
DXF standardını öğrenme
DXF verilerini çıkarabilme
STEP standını öğrenme
STEP verilerini çıkarabilme
CAD/CAM uygulamaları için bir proje geliştirebilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilgisayar ortamında 2 ve 3Boyutlu resimlerin ifade edilmesi, Vektörel resimler, Piksel resimler
2. Hafta  Vektörel resimlerin yapısı,m, model bilgileri, BRep, Solid, için topolojik tanımlamalar.
3. Hafta  Tasarım ve imalatta kullanılan grafikler, Standart grafikler, en yaygın kullanılan grafik standartları,
4. Hafta  IGES
5. Hafta  IGES
6. Hafta  DXF
7. Hafta  ARA SINAV
8. Hafta  SAT, STL
9. Hafta  STEP
10. Hafta  Makine ve imalat alanına yönelik olarak Grafik standartlarından faydalanma, Bunun için bir sistemin planlanması, girdi ve çıktıların belirlenmesi,
11. Hafta  Dönem sonu proje konusunun belirlenmesi, Uygulama: Grafik standartlarını, bir bilgisayar programlama dili ile kullanmak
12. Hafta  Uygulama: Grafik standartlarını, bir bilgisayar programlama dili ile kullanmak
13. Hafta  Uygulama: Grafik standartlarını, bir bilgisayar programlama dili ile kullanmak
14. Hafta  Proje teslimi ve ön değerlendirme
15. Hafta  FINAL SINAVI
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. ISO Standartları Enstitüsü, 2. IGES Standadı 3. STEP Standardı 4. ACIS Standardı, 5. AutoCAD, Help 6. SolidWorks, Help 7. CATIA V5, Help
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Bilgisayar ortamında 2 ve 3Boyutlu resimlerin ifade edilmesi, Vektörel resimler, Piksel resimler, Vektörel resimlerin yapısı. Model bilgileri, BRep, Solid, için topolojik tanımlamalar. Tasarım ve imalatta kullanılan grafikler, Standart grafikler, en yaygın kullanılan grafik standartları, STEP, IGES, SAT, DXF, STL. Bir birlerine göre avantaj ve dezavantajları, Standart grafiklerin dosya yapıları, bilgi tanımlamaları, çözümlenmesi, Değişik mühendislik uygulamaları için kullanılabilirliği, Örnek programların geliştirilmesi (C++, Delphi, VisualBasic, vb.)
 -- STAJ / UYGULAMA
  konu
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
5
 Uygulama
1
5
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
3
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX