GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDÜSTRİYEL MEKANİZMA TASARIMI/5201336
Dersin Adı: ENDÜSTRİYEL MEKANİZMA TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda öğrenciler; * Endüstriyel uygulamalarda yer alan temel mekanizmaları tanıyabilecek,
* Temel mekanizmaların analitik, geometrik ve bilgisayar yardımıyla sistematik tasarım adımlarını uygulayacak,
* Bilgisayar destekli tasarım yazılımlarında endüstriyel mekanizma tasarlayabilecek,
* Tasarlanan mekanizmaların konum, hız ve ivme analizlerini hesaplayabilecek,
* Yük altında mekanizmanın dinamik davranışını elde edebilecek başlangıç aşamasına gelecektir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin amacı, içeriği ve kapsamı, Dersin başarı kriterleri, Ders kapsamındaki öğrenci yükümlülükleri, mekanizmalara giriş, mekanizmaların sınıflandırılması, serbestlik derecesinin endüstriyel anlamı
2. Hafta  Klasik analitik yöntemle krank-biyel, dört-çubuk ve kol-kızak mekanizmalarının konum analizi ve EXCEL uygulamaları-I
3. Hafta  Klasik analitik yöntemle krank-biyel, dört-çubuk ve kol-kızak mekanizmalarının konum analizi ve EXCEL uygulamaları-II
4. Hafta  Kompleks sayılarla dört çubuk mekanizmalarının konum analizi, Excel Uygulaması, Bilgisayar Destekli Konum Analizi
5. Hafta  Kompleks sayılarla dört çubuk mekanizmalarının hız ve ivme analizi, Excel Uygulaması, Bilgisayar Destekli Konum, Hız ve İvme Analizi
6. Hafta  Kompleks sayılarla krank-biyel mekanizmasının konum, hız ve ivme analizi, Excel Uygulaması, Bilgisayar Destekli Konum, Hız ve İvme Analizi
7. Hafta  Kompleks sayılarla kol-kızak mekanizmasının konum, hız ve ivme analizi, Excel Uygulaması, Bilgisayar Destekli Konum, Hız ve İvme Analizi
8. Hafta  Yıliçi Sınavı-I
9. Hafta  Farklı çözüm yöntemi ve kompleks sayılarla mekanizmaların konum, hız ve ivme analizleri-I
10. Hafta  Farklı çözüm yöntemi ve kompleks sayılarla mekanizmaların konum, hız ve ivme analizleri-II
11. Hafta  Hız ve ivme analizinde EXCEL uygulamaları
12. Hafta  Örnek Uygulama-I
13. Hafta  Örnek Uygulama-II
14. Hafta  Örnek Uygulama-III
15. Hafta  Yıliçi Sınavı-II
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
10
 Ödev
4
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
55
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
45
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
8
32
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
4
5
20
 Rapor hazırlama
3
10
30
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
3
10
30
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ahmet ÖZDEMİR , Doç. Dr. Murat Tolga ÖZKAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/ahmetoz , http://websitem.gazi.edu.tr/site/tozkan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ahmetoz@gazi.edu.tr , tozkan@gazi.edu.tr)