GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PLASTİK MALZEMELER İÇİN TEST YÖNTEMLERİ/5191336
Dersin Adı: PLASTİK MALZEMELER İÇİN TEST YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler, plastik malzemelere yönelik çalışmalarda hangi test yöntemlerini ve nasıl uygulayacaklarını öğrenirler.
Öğrenciler test sonuçlarını değerlendirebilirler ve test sonuçlarından matematiksel model üretebilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve deneysel uygulama şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR VE TEST TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER • Temel kavramlar • İhtiyaçlar (özellikler) ve standartlar • İhtiyaçların a
2. Hafta  MEKANİK ÖZELLİLER • Çekme testi • Basma özellikleri • Eğilme özellikleri • Kesme (kayma) dayanımı • Sürünme özellik
3. Hafta  MEKANİK ÖZELLİKLER • Darbe özellikleri • Aşınma • Yorulma direnci • Sertlik ölçme testleri
4. Hafta  ISIL ÖZELLİKLER • Yüksek sıcaklık performans testleri • Isıl iletkenlik • Isıl genleşme • Gevreklik (kırılganlık) sıcaklığ
5. Hafta  YAŞLANMA (DIŞ ORTAMDA ÇALIŞMA) ÖZELLİKLERİ • Hızlı yaşlandırma testleri • Plastiklerin dış ortamda yaşlanmaları • Plastik malzeme
6. Hafta  OPTİK ÖZELLİKLER • Kırılma indisi • Işık geçirgenliği ve bulanıklık • Fotoelastik özellikler • Renk • Yansıtma
7. Hafta  MALZEME KARAKTERİZASYON TESTLERİ • Ergiyik akış indeksi testi • Reoloji
8. Hafta  MALZEME KARAKTERİZASYON TESTLERİ • Ergiyik akış indeksi testi • Reoloji
9. Hafta  MALZEME KARAKTERİZASYON TESTLERİ • Viskozite hesaplamaları
10. Hafta  MALZEME KARAKTERİZASYON TESTLERİ • Isıl analiz teknikleri • Spektroskopi • Termoset malzemeler için karakterizasyon testleri
11. Hafta  YANMAZLIK • Yanmazlık testleri • Plastiklerin tutuşma (alev alma) özellikleri • Oksijen indeksi testi • Duman oluşumu test
12. Hafta  PLASTİK MALZEMELERİ TANIMA ANALİZLERİ
13. Hafta  HATA ANALİZİ
14. Hafta  HATA ANALİZİ
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
5
10
 Uygulama
5
10
 Projeler
2
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
3
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Onuralp ULUER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/uluer)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (uluer@gazi.edu.tr)