GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MAKİNE VE İMALAT MÜH.YAPAY ZEKA TEK./5171336
Dersin Adı: MAKİNE VE İMALAT MÜH.YAPAY ZEKA TEK.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr.Yunus Kayır
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ykayir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ykayir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenci, Yapay Zekayı tanımlayabilecek, İçersinde barındırdığı disiplinleri kavrayabilecek,
YZ tekniklerinin uygulama alanlarında bilgi sahibi olacak,
YZ tekniklerinden herhangi birisinin uygulanabilirliğini öğrenme,
Uzman sistemler
Görüntü tanıma
Ses Tanıma
Robotlar
CAD/CAM uygulamaları için bir proje geliştirebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Insan ve makine, Yapay Zeka (Artificial Intelligence) tanımı, Tarihçesi, İçersinde barındırdığı çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye de Yapay zeka çal
2. Hafta  YZ sistemlerine yaklaşımlar, Matematiksel, Fiziksel, Psikolojik, Felsefi. Yapay Zeka teknikleri ve uygulama alanları, Doğal Diller (iletişim, anlaşılm
3. Hafta  İnsan algılama yeteneklerinin temsil edilmesi
4. Hafta  Konuşma (ses tanıma), öğrenme
5. Hafta  Görme (resim işleme, eşleştirme)
6. Hafta  Görme (resim işleme, eşleştirme)
7. Hafta  ARA SINAV
8. Hafta  Robotlar
9. Hafta  Bilgi tabanı sistemler (Muhakeme, çıkarım) ,Uzman sistemler
10. Hafta  Makine ve imalat alanına yönelik olarak YZ tekniklerinden faydalanma, Bunun için bir sistemin planlanması, girdi ve çıktıların belirlenmesi, Yapay zek
11. Hafta  Dönem sonu proje konusunun belirlenmesi Uygulama: Bir YZ tekniğinin bir bilgisayar programlama dili ile geliştirilmesi,
12. Hafta  Uygulama: Bir YZ tekniğinin bir bilgisayar programlama dili ile geliştirilmesi,
13. Hafta  Uygulama: Bir YZ tekniğinin bir bilgisayar programlama dili ile geliştirilmesi,
14. Hafta   Dönem sonu projesinin sunumu
15. Hafta  FİNAL SINAVI
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. 1. Y. KAYIR, M. GÜLESİN, Prolog Dili kullanılarak CNC Frze Tezgahları için Otomatik parça programı türetme Sistemi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1996. 2. Y. KAYIR, M. GÜLESİN, Esnek Üretim Sistemleri İçin Unsur tabanlı Otomatik bağlama kalıbı tasarımı ve robotla montajı, Fen bilileri Enstitüsü, Ankara, 2001 3. Artificial Intelligence Elsevier Inc.Edited by: Margaret A. Boden , Copyright © 1996 4. Computer Science and Artificial Intelligence National Research Council Staff. Computer Science and Artificial Intelligence.Washington, DC, USA: National Academies Press, 1997. 5. Artificial Intelligence programming with Tubo Prolog, Keith Weiskamp, Terry Hengel, USA, 1988.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  konu
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
5
 Uygulama
1
5
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
3
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX