GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÜRETİM SİST.STRATEJİK YÖNT.VE DEĞİŞİM MÜH./5151336
Dersin Adı: ÜRETİM SİST.STRATEJİK YÖNT.VE DEĞİŞİM MÜH.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Ömer ASAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/omerasal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  omerasal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Rekabet koşullarında Üretim Sistemlerinde Stratejik Yönetim ve Değişim Mühendisliğinin işletme ve işgören açısından kazanımlar elde etmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kavramlar ve tanımlar
2. Hafta  Üretim Stratejilerinin Önemi
3. Hafta  Üretim Stratejilerinin Geliştirilmesi
4. Hafta  Üretim Stratejilerinin Unsurları
5. Hafta  Üretim Stratejilerinde Karar Verme Süreçleri
6. Hafta  Stratejik Yönetimin Tanımı ve Amacı
7. Hafta  Stratejik Yönetimin Temel Öğeleri
8. Hafta  Stratejik Yönetimde Büyüme Şekilleri
9. Hafta  Pazarlama Stratejileri
10. Hafta  Örgütsel Değişim, Değişim Mühendisliği ve Toplam Kalite Yönetimi
11. Hafta  Değişim Mühendisliği-Strateji İlişkisi
12. Hafta  Değişim Mühendisliği Süreci
13. Hafta  Proje Sunumu
14. Hafta  Proje Sunumu
15. Hafta  Proje Sunumu
16. Hafta  Proje Sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Üretim İşlemler Yönetimi / Prof.Dr. Sevinç ÜRETEN, Bizim Büro Basımevi, 2000. Stratejik Yönetim / Prof. Dr. Hayri ÜLGEN , Dr. Kadri MİRZE, Alfa Yayın
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  ---
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
3
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
3
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
14
3
42
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
183
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX