GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SONLU ELEMANLAR MET.KESİCİ TAKIMLARDA KULLANIMI/5131336
Dersin Adı: SONLU ELEMANLAR MET.KESİCİ TAKIMLARDA KULLANIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~aduran
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aduran@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
konu
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sonlu Elemanlar Metodunun Tanıtımı
2. Hafta  Sonlu Elemanlarda Kullanılan Denklemler
3. Hafta  Sonlu Elemenlerda genel Yöntem
4. Hafta  Sonlu Elemanların Formülüzasyonu
5. Hafta  Elemen Yapılarının Karşılaştırılması
6. Hafta  Katı Yapı Mekaniğinin Analizi
7. Hafta  Akışkan Mekanğndei Sonlu Elemanlar
8. Hafta  İlave Uygulama ve Genelleştirilmiş Sonlu Elemanlar Metodu
9. Hafta  Sonlu Elemanlar Metodunda Alan Problemleri
10. Hafta  Burulma Problemlerinde kullanılan Eşitlikler
11. Hafta  Sonlu Eleman Programları
12. Hafta  ANSYS Paket Program
13. Hafta  ANSYS Sonlu Elemanlar Paket Programının Kesici Takımlarda Kullanımı
14. Hafta  ANSYS Sonlu Elemanlar Paket Programının Kesici Takımlarda Kullanımı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Duran, A., Tornalamada Kesici Kenar Ayar Açısının Kesmeye Etkisinin Sonlu Elemanlarla Analizi, Doktora Tezi G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1998. 2. Günay, D., Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodunun Temelleri, Sakarya Üniversitesi Matbaası, Adapazarı, 1993. 3. Topcu, M., Taşgetiren, S., Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodunun, Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli, 1998. 4. Rao, S.S., The Finite Element Method in Engineering, Purdue Unıversıty, West Lafayette, Indiana, USA, 1989. 5. Huebner, K.H., Thornton, E.A., The Finite Element Method for Engineers, John Wiley Sons Inc., New York, 1982. 6. Shaw, M. C., Metal Cutting Principles, Arizona State Unıversıty, 1991.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
3
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX