GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KOMPOZİTLERİN DENEYSEL TASARIMI VE ANALİZİ/5141336
Dersin Adı: KOMPOZİTLERİN DENEYSEL TASARIMI VE ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Yusuf Şahin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ysahin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ysahin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kompozit malzemelerin ve onu oluşturan bileşenlerin tanınması
Faktoriye tasarım ve diğer metodların temel felsefesini anlamak
Kompozitlerin mekanik özellikleri (sertlik, tokluk) üzerine faktoriyel tasarımın uygulanması
Kompozitlerin mekanik özellikleri veya aşınma üzerine faktoriyel tasarım uygulama yeteneği kazandırılması
Kompozitler ile ilgili olarak RSM metodunun bilgisayar paket program kullanılarak, tasarım yapılabilme yeteneğinin kazanılması
Kompozitlerin aşınma davranışı üzerine RSM metodunun bilgisayar paket program kullanılarak analiz yapma yeteneğinin kazandırılması
Kompozitler veya alaşımlar üzerine herhangi bir deney tasarımı gerçekleştirilmesi ve sonuçların analiz edilmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  konu
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  konu
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  konu
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kompozitlerin tanımı, çeşitleri, yapısı, üretimi (Elyaf, matriks seçimi ve uygulama alanları)
2. Hafta  Üretim metotları (Döküm, metal karıştırma, sıvı dövme, toz metalurjisi ve vakumda presleme) ve karşılaşılan problemler. Mikro-mekanik analiz
3. Hafta  Ara yüzey mekanizması, denklemleri, Islanabilirlik ve etkili faktörler
4. Hafta  Kompozitlerin mekanik özellikleri üzerinde etkili değişkenler / aşınma davranışı üzerinde etkili olan faktörler
5. Hafta  Karışımlar kuralı, Reus denklemi ve kompozitlerin tokluğu üzerine etkili faktörler
6. Hafta  Deneysel tasarımın seçimi ve önemi
7. Hafta  Doğrusal veya doğrusal olmayan regresyon
8. Hafta  Ara Sınavı
9. Hafta  Parametrik tasarım. Faktöriyel tasarımlar (Ortogonal tasarım, kısmi ve tam faktoriyel tasarım) yapısı
10. Hafta  Taguchi metodu, yapısı ve özellikleri
11. Hafta  Yüzey cevap metodu, yapısı ve özellikleri
12. Hafta  Kompozitlerin mekanik davranışlarının faktoriyel metod ile tasarlanması ve teorik analizinin yapılması
13. Hafta  Kompozitlerin mekanik/aşınma davranışlarının Taguchi metodu ile tasarlanması ve teorik analizinin yapılması
14. Hafta  Kompozitlerin aşınma davranışlarının yanıt-cevap metodu metodu ile tasarlanması ve teorik analizinin yapılması
15. Hafta  Kompozitler üzerinde yapılan deneylere varyans analizinin uygulanması
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Montgomery DC., Design and analysis of experiments, 2nd. New York, Wiley, 1991. 2. Ranjit K. Roy., A Primer on The Taguchi Method, Competitive Manufacturing Series, New York, 1990. 3. Dean, Angela, Design and analysis of experiments, New York, Springer, 1999. 4. Şahin, Y., Kompozit malzemelere Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006. 5. Groover P.M, Fundamentals modern manufacturing, Prentice Hall , USA, 1996.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Soru-yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  konu
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
3
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
183
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX