GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KOMPOZİTLERİN DENEYSEL TASARIMI VE ANALİZİ/5141336
Dersin Adı: KOMPOZİTLERİN DENEYSEL TASARIMI VE ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kompozit malzemelerin tanımı, türleri ve sınıflandırılması
Matriks ve takviye elemanlarının özellikleri
Sürekli ve süreksiz elyaf ile takviyelendirilmiş kompozitlerin mekanik özellikleri
Elyaflar ile güçlendirilmiş sünek ve gevrek malzemelerin özellikleri
Elyaf yönlerine göre mekanik özelliklerinin belirlenmesi
Tabakalı kompozitlerde gerilme ve şekil değiştirme ilişkileri
Kompozitlerin tasarımı, elyaf düzeni, makro-mekanik analizi
İki eksenli dayanım teorileri
Nano kompozitler

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kompozit malzemeler, bileşenleri ve sınıflandırılması.
2. Hafta  Kompoziti oluşturan matris malzemeleri ve takviye elemanları,
3. Hafta  Matris ve takviye elemanlarının özellikleri.
4. Hafta  Parçacıklarla takviye edilmiş kompozitler.
5. Hafta  Sürekli ve Süreksiz elyaflarla güçlendirilmiş kompozitler
6. Hafta  Kompozitlerin mekanik özellikleri ve deformasyon tipleri.
7. Hafta  Mikroyapı-performans ilişkileri ve kompozitlerde gerilme-şekil değiştirme ilişkileri
8. Hafta  Kompozit tasarımı, karışımlar kuralı, Reus denklemi ve kompozitlerin tokluğu üzerine etkili faktörler
9. Hafta  Lamina kompozitler ve termoelastic davranışları.
10. Hafta  Arayüzey (interface) bölgesi, arayüzey oluşum mekanizmaları, bağ mukavemeti ölçüm teknikleri
11. Hafta  Deneysel tasarımın seçimi ve önemi
12. Hafta  Parametrik tasarım. Faktöriyel tasarımlar (Ortogonal tasarım, kısmi ve tam faktoriyel tasarım) yapısı
13. Hafta  Kompozitlerin mukavemetinin deneysel olarak belirlenmesi.
14. Hafta  Kompozitlerin mekanik/aşınma davranışlarının Taguchi metodu ile tasarlanması ve teorik analizinin yapılması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
6
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
4
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
5
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
12
36
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
183
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Abdulmecit GÜLDAŞ Prof. Dr. Onuralp ULUER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/aguldas)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (aguldas@gazi.edu.tr)