GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TOZ ENJEKSİYON KALIPLAMA/5101336
Dersin Adı: TOZ ENJEKSİYON KALIPLAMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Toz metalurjisi teknklerini ve araçlarını tanımak.
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
Toz enjeksiyon kalıp parçaları üretmek için gerekli adımların tanınması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Toz metalurjisinin genel tanıtımı ve Toz enjeksiyon kalıplama işlemi
2. Hafta  Toz metalurjisinin uygulama alanları
3. Hafta  Toz üretim yöntemleri
4. Hafta  Toz üretim yöntemleri
5. Hafta  Tozların özellikleri
6. Hafta  Bağlayıcının özellikleri
7. Hafta  Sıkıştırma yöntemleri
8. Hafta  Yoğunlaştırma işlemleri
9. Hafta  Sinterleme
10. Hafta  Toz enjeksiyon kalıplamada tozların özellikleri
11. Hafta  Toz enjeksiyon kalıplamada bağlayıcının özellikleri
12. Hafta  Toz bağlayıcı karışımının özellikleri
13. Hafta  Toz enjeksiyon kalıp ve ekipmanları
14. Hafta  Bağlayıcı giderme esasları
15. Hafta  TEK’de parça tasarımı ve uygulamaları
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
2
30
 Materyal tasarlama, uygulama
1
13
13
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
181
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Çetin KARATAŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/cetink)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (cetink@gazi.edu.tr)