GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SİSTEM ANALİZİ/5061336
Dersin Adı: SİSTEM ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Matris çözümlerini yapabilir.
İki boyutlu görsel çözümleme, grafikler, 2 boyutlu grafikler, 3 boyutlu kompleks fonksiyonların grafikleri, 3 boyutlu yüzey grafikleri kullanır.
Çizgi benzeştirme ve denklem bulma yapabilir.
Lineer ve lineer olmayan eşitlikleri çözebilir.
Fonksiyon dönüşümlerini yapabilir.
Simulink ile çalışabilir.
Öğrendiklerini sınavla pekiştirir ve eksiklerini görür
Dönüşüm simülasyonlarını simulink ile yapar
Durum eşitliklerinin nümerik çözümlerini yapabilir.
Matlap programlama dilini kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüze yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Matris işlemleri
2. Hafta  İki boyutlu görsel çözümleme, grafikler, 2 boyutlu grafikler, 3 boyutlu kompleks fonksiyonların grafikleri, 3 boyutlu yüzey grafikleri
3. Hafta  Çizgi benzeştirme
4. Hafta  Çizgi benzeştirme
5. Hafta  Fiziksel sistemlerin diferansiyel eşitlikleri
6. Hafta  Lineer olmayan sistemler
7. Hafta  Fonksiyon dönüşümleri
8. Hafta  Durum-değişken modelleme
9. Hafta  Durum eşitliklerinin Matlab ile çözümü (Simulink)
10. Hafta  Ara Sınav
11. Hafta  Dönüşüm simülasyonları
12. Hafta  Durum eşitliklerinin nümerik çözümleri
13. Hafta  Matlab programlama dili
14. Hafta  Final Sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
3
42
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
3
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. D Zafer TEKİNER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/ztekiner)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ztekiner@gazi.edu.tr)