GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SİSTEM ANALİZİ/5061336
Dersin Adı: SİSTEM ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. D Zafer TEKİNER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ztekiner
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ztekiner@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matris çözümlerini yapabilir.
İki boyutlu görsel çözümleme, grafikler, 2 boyutlu grafikler, 3 boyutlu kompleks fonksiyonların grafikleri, 3 boyutlu yüzey grafikleri
Çizgi benzeştirme ve denklem bulma yapabilir.
Lineer ve lineer olmayan eşitlikleri çözebilir.
Fonksiyon dönüşümlerini yapabilir.
Simulink ile çalışabilir.
Öğrendiklerini sınavla pekiştirir ve eksiklerini görür
Dönüşüm simülasyonlarını simulink ile yapar
Durum eşitliklerinin nümerik çözümlerini yapabilir.
Matlap programlama dilini kullanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüze yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Ön koşul bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Önerilen dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Matris işlemleri
2. Hafta  İki boyutlu görsel çözümleme, grafikler, 2 boyutlu grafikler, 3 boyutlu kompleks fonksiyonların grafikleri, 3 boyutlu yüzey grafikleri
3. Hafta  Çizgi benzeştirme
4. Hafta  Çizgi benzeştirme
5. Hafta  Fiziksel sistemlerin diferansiyel eşitlikleri
6. Hafta  Lineer olmayan sistemler
7. Hafta  Fonksiyon dönüşümleri
8. Hafta  Durum-değişken modelleme
9. Hafta  Durum eşitliklerinin Matlab ile çözümü (Simulink)
10. Hafta  Ara Sınav
11. Hafta  Dönüşüm simülasyonları
12. Hafta  Durum eşitliklerinin nümerik çözümleri
13. Hafta  Matlab programlama dili
14. Hafta  Final Sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Matlab ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü, İbrahim YÜKSEL, Nobel Yayınevi, Temmuz 2004.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Uygulamalı eğitim
 -- STAJ / UYGULAMA
  ---
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
3
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX