GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İMALAT VE TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ/5041336
Dersin Adı: İMALAT VE TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Algoritmik bir programlama dili ile program yazabilmek.
Visual Basic’ te If-Then, For-Next, While-Wend komutlarını kullanabilme.
Çizim komutlarını kullanarak çizim ve grafikler oluşturabilme.
Label, Command Button ve Text Box nesneleri ve bu nesneler bağlı olayları kullanabilme ve programlayabilme.
Tasarım ekranını düzenleyebilme ve program yazabilme.
Alt program ve fonksiyonları programlarda kullanabilme.
Menü tasarımı yaparak programa ekleyebilme.
Dosya açıp gerekli verileri kaydedebilme.
Herhangi bir eşitlik için program yazabilme.
Bilgisayar ortamında çözülmeye uygun imalat ve tasarımla ilgili problemleri çözen program yazabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Visual Basic menüleri ve araç çubukları
2. Hafta  Değişken çeşitleri, veri tipleri ve operatörler
3. Hafta  Program kontrol deyimleri, If-Then ve Select Case deyimleri
4. Hafta  Döngü deyimleri. For-Next, While-Wend ve Do While-Loop, Do Until-Loop, Do-Loop While ve Do-Loop Until Döngüsü. Exit For, Exit Do Exit Sub, Exit Functi
5. Hafta  Formlar ve çizim komutları. Pset, Line, Circle, Scale komutları
6. Hafta  Olaylar (Events). Olaylar ile programlama örnekleri. Label, Text Box, Command Button kontrol nesneleri, özellikleri ve programlama örnekleri.
7. Hafta  Tasarım ekranını düzenleme ve program yazma teknikleri. Alt programlama ve fonksiyonlar. Mesaj penceresi ve InputBox nesnesi ile programlama
8. Hafta  Shape, CheckBox ve Option Button nesneleri ve bunları kullanarak program yazma teknikleri ve Ara sınav
9. Hafta  Horizontal ve Vertical Scroll Bar, Timer, PictureBox, Image Box, List Box kontrol nesneleri
10. Hafta  Combo Box, Drive List Box, DirListBox ve FileListBox nesneleri ile programlama ve özellikleri
11. Hafta  Kayar menü tasarımı, dosyaların açılması, veri yazdırılması ve dosyadan verilerin okunması
12. Hafta  Excel de VBA kullanımı
13. Hafta  Macro oluşturma ve Excel'de program yazma
14. Hafta  AutoCAD’de VBA kullanımı
15. Hafta  AutoCAD’de VBA ile komut oluşturma
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
9
6
54
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
6
48
 Materyal tasarlama, uygulama
4
9
36
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Hakan DİLİPAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/hdilipak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hdilipak@gazi.edu.tr)