GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TALAŞ KALDIRMA İŞLEMLERİNDE DENEYSEL VE ANALİTİK YAKLAŞIMLAR/5011336
Dersin Adı: TALAŞ KALDIRMA İŞLEMLERİNDE DENEYSEL VE ANALİTİK YAKLAŞIMLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Talaş kaldırma prensiplerini ve kesme mekaniğini kavramak.
Talaşlı imalatta kullanılan teorik yaklaşımların dayandığı deneysel çalışmaların esaslarını kavramak.
Talaşlı imalatta ihtiyaç duyulan bazı deneysel çalışmaları yapmak.
Talaşlı imalatta kullanılan analitik yaklaşımları kavramak.
Talaşlı imalatta kullanılan kesme teorilerini öğrenmek.
İşlenebilirlik değerlendirilmesi yapmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Talaş kaldırma ve işlenebilirlik kavramlarına giriş,
2. Hafta  Talaş kaldırma ve işlenebilirlik kavramlarına giriş,
3. Hafta  Deneysel akma bölgelerinin kayma hattı alanı analizleri,
4. Hafta  Deneysel akma bölgelerinin kayma hattı alanı analizleri,
5. Hafta  Paralel kenar kesme bölgesi teorisi,
6. Hafta  Paralel kenar kesme bölgesi teorisi,
7. Hafta  Talaş oluşma bölgesinde gerinim miktarı ve hızın etkilerinin deneysel incelenmesi, gerinim miktarı ve sıcaklığın etkisi,
8. Hafta  Talaş oluşma bölgesinde gerinim miktarı ve hızın etkilerinin deneysel incelenmesi, gerinim miktarı ve sıcaklığın etkisi,
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Deneysel akma bölgesi analizlerinden türetilen talaş oluşma modeline bağlı tahmini işleme teorisi,
11. Hafta  Deneysel akma bölgesi analizlerinden türetilen talaş oluşma modeline bağlı tahmini işleme teorisi,
12. Hafta  Oblik çalışma şartları için kesme kuvvetlerinin analitik tahmini,
13. Hafta  Oblik çalışma şartları için kesme kuvvetlerinin analitik tahmini,
14. Hafta  Yuvarlak malzemelerin tornalanmasında, takım uç yarıçapının takım akış yönü ve kesme kuvvetleri üzerindeki etkisinin analitik değerlendirilmesi,
15. Hafta  Yuvarlak malzemelerin tornalanmasında, takım uç yarıçapının takım akış yönü ve kesme kuvvetleri üzerindeki etkisinin analitik değerlendirilmesi,
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
3
39
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
4
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
5
35
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ulvi ŞEKER )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/useker)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (useker@gazi.edu.tr)