GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIMDA SAYISAL MODELLEME/5091336
Dersin Adı: TASARIMDA SAYISAL MODELLEME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
DELPHI'de program yapabilme,
Mühendislik problemleri bilgisayar ortamında çözebilme
Bilgisayar Destekli Tasarımda kullanılan temel elemanları Delphi’de anlatabilme
DXF ile yapılan çizimleri Delphi’de çizebilme
Bilgisayar Destekli Tasarımda kullanılan dönüşümleri, hareketi, kopyalamayı, sıralamayı, vb. yapabilme
Dönüşüm matrislerini öğrenme
Matrisleri bilgisayar ortamında ifade edebilme
Bir doğruya dik çizmeyi matematiksel olarak yapabilme
Bir doğruya paralel çizmeyi matematiksel olarak yapabilme
iki doğrunun kesişimini bulmayı matematiksel olarak uygulayabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüzyüze eğitim ve bilgisayarda uygulama şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Delphi 7.0 programlama dilinin genel tanıtımı, Delphi’de kullanılan nesnelerin tanıtımı, Delphi’de form oluşturma
2. Hafta  Delphi nesnelerini kullanarak program hazırlama, örnek programlar hazırlama (hesap makinesi, kronometre, main menu, popup menu örnekleri, vs.)
3. Hafta  Delphi’nin grafik ortamının tanıtımı. Grafik ortamında çizimlerin nasıl yapıldığı ve çizim komutları.
4. Hafta  Noktanın transformasyonu, doğruların transformasyonu, döndürme, yansıma, ölçeklendirme.
5. Hafta  Grafik komutlarını kullanarak, Basit çizimleri yapabilme. Noktanın ve doğrunun grafik ortamda anlatımı. Doğru, dikdörtgen, yay, çember, elips çizimi.
6. Hafta  Dairesel ve Diktörtgensel sıralama (array) işleminin yapılması.
7. Hafta  Delphi’nin grafik ortamında fare ile çizim yapabilme. Fare ile doğru, yay, çember çizebilme.
8. Hafta  Ara Sınav Sıradan erişimli dosyaların tanıtımı. Dosyaya yazma, dosyadan okuma ve dosyaya bilgi yazma ile ilgili alıştırmaların yapılması.
9. Hafta  Grafik bilgisi oluşturan dosya hazırlama ve bu dosyadan bilgilerin okunarak çizimlerin yapılması.
10. Hafta  Bilgisayar Destekli Tasarım programlarında kullanılan veri yapılarından DXF’in tanıtımı ve dosya özelliklerinin açıklanması.
11. Hafta  Bir DXF dosyasının içeriği okunarak bu dosyanın içerdiği grafiğin Delphi ortamında gerçekleştirilmesi.
12. Hafta  Determinant hesaplamaları, 3x3, 4x4 determinantların çözümlerinin Delphi’de yapılması.
13. Hafta  4x4 lük bir Matrisi tersinin hesaplanması.
14. Hafta  Veri tabanının tanıtımı, veri tabanı ile ilgili basit uygulamalar.Veri tabanı kullanarak verilerin grafiklerinin çizdirilmesi.
15. Hafta  Örnek Uygulamalar
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
7
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
7
42
 Materyal tasarlama, uygulama
5
7
35
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
12
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
16
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yrd.Doç.Dr. Hakan Dilipak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/web/hdilipak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hdilipak@gazi.edu.tr)