GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
UYGULAMALI SONLU ELEMANLAR ANALİZİ/5081336
Dersin Adı: UYGULAMALI SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Tasarım ve analiz konusunda ileri düzey çalışma yapabilme yeteneğinin kazandırılması.
Mühendislik problemlerine bakış açısı kazandırma.
Mühendislik problemlerine bilgisayar destekli çözümler sağlama

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Gerilme analizi (genel bilgi)
2. Hafta  Sonlu elemanlar analizi (genel bilgi)
3. Hafta  Sonlu elemanlar analizi (genel bilgi)
4. Hafta  ANSYS yardımıyla sonlu elemanlar analizi
5. Hafta  ANSYS yardımıyla sonlu elemanlar analizi
6. Hafta  Uygulama: Statik analiz
7. Hafta  Uygulama: Statik analiz (Ödev1)
8. Hafta  Uygulama: Statik analiz ve temas analizi
9. Hafta  Uygulama: Modal analiz (Ödev2) - ARA SINAV
10. Hafta  Uygulama: Harmonik analiz ve dinamik analiz
11. Hafta  Uygulama: Burkulma analizi ve kırılma mekaniği
12. Hafta  Uygulama: Yorulma analizi
13. Hafta  Uygulama: Isı transferi ve akışkanlar mekaniği (Ödev3)
14. Hafta  Uygulama: Isı transferi ve akışkanlar mekaniği. Dönem sonu projesinin teslimi
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
3
42
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
14
3
42
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
3
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
8
3
24
 Diğer
7
2
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Abdullah KURT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (w3.gazi.edu.tr/~akurt)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (akurt@gazi.edu.tr)