GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
UYGULAMALI SONLU ELEMANLAR ANALİZİ/5081336
Dersin Adı: UYGULAMALI SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Abdullah KURT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/~akurt
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  akurt@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencinin tasarım ve analiz konusunda ileri çalışma yapabilmesini ve profesyonel anlamda deneyim kazanmasını sağlama.
Mühendislik problemlerine bakış açısı kazandırma.
Çözümleme aşamasına getirilen dayanım problemlerine bilgisayar destekli çözümler sağlama.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Gerilme analizi (genel bilgi)
2. Hafta  Sonlu elemanlar analizi (genel bilgi)
3. Hafta  Sonlu elemanlar analizi (genel bilgi)
4. Hafta  ANSYS yardımıyla sonlu elemanlar analizi
5. Hafta  ANSYS yardımıyla sonlu elemanlar analizi
6. Hafta  Uygulama: Statik analiz
7. Hafta  Uygulama: Statik analiz (Ödev)
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  Uygulama: Statik analiz ve temas analizi
10. Hafta  Uygulama: Modal analiz (Ödev)
11. Hafta  Uygulama: Harmonik analiz ve dinamik analiz
12. Hafta  Uygulama: Burkulma analizi ve kırılma mekaniği
13. Hafta  Uygulama: Yorulma analizi
14. Hafta  Uygulama: Isı transferi ve akışkanlar mekaniği (Ödev)
15. Hafta  Uygulama: Isı transferi ve akışkanlar mekaniği. Dönem sonu projesinin teslimi
16. Hafta  FİNAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Advanced strength and applied stress analysis by Richard G. Budynas, McGraw-Hill, 1999. 2. Advanced strength and applied elasticity, A.C. Ugural and S.K. Fenster, Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall, 2003. 3. Finite Element Analysis/Theory and Application with ANSYS by Saeed Moaveni, Prentice Hall, 2003. 4. The Finite Element Method and Applications in Engineering using ANSYS by Erdogan Madenci, Ibrahim Guven, Springer, 2006. 5. ANSYS Yardım ve uygulama örnekleri. 6. İnternet ortamındaki uygulanmış ANSYS problem örnekleri.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Dönem sonu projesi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
3
45
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
15
3
45
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
15
3
45
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
3
3
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
195
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX