GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PLASTİK ÜRÜN VE ENJEKSİYON KALIPLARININ TASARIMI/5031336
Dersin Adı: PLASTİK ÜRÜN VE ENJEKSİYON KALIPLARININ TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda öğrenciler; * Plastik şekillendirme teknolojilerini tanıyabilecek,
* Bilgisayar yardımıyla sistematik kalıp tasarım adımlarını uygulayabilecek,
* Bilgisayar destekli tasarım yazılımlarında endüstriyel kalıp tasarlayabilecek,
* Tasarlanan kalıbın dolum analizini bilgisayarda yapabilecek,
* Muhtemel plastik ürün hatalarına karşı çözüm önerilerinde bulunabilecektir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin amacı, içeriği ve kapsamı, hacim kalıpçılığına giriş, hacim kalıplarının sınıflandırılması
2. Hafta  Plastik şekillendirme kalıpları, kalıp elemanları, görevleri, tasarım parametreleri
3. Hafta  Plastikler, sınıflandırılması, özellikleri, plastiklerin işlenmesi yöntemleri, enjeksiyonla kalıplamaya giriş
4. Hafta  Enjeksiyon parametreleri ve plastik ürün kalitesine etkileri
5. Hafta  Plastik enjeksiyon kalıplarında ve ürünlerde oluşan hatalar, hataların giderilme yolları
6. Hafta  Bilgisayar destekli plastik enjeksiyon kalıbı tasarım adımları
7. Hafta  Bilgisayar destekli kalıp tasarımı uygulamaları-1
8. Hafta  Bilgisayar destekli kalıp tasarımı uygulamaları-2
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Bilgisayar destekli kalıp tasarımı uygulamaları-3
11. Hafta  Bilgisayar destekli plastik ürün analizi
12. Hafta  Endüstriyel bir ürünün enjeksiyon kalıbının bilgisayar destekli tasarımı ve montajı.
13. Hafta  Bilgisayar destekli dolum analizi
14. Hafta  Bilgisayar destekli dayanım analizleri Kalıp çekirdeklerinin bilgisayar destekli ısıl analizi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
5
5
 Uygulama
2
10
 Projeler
3
10
 Pratik
0
0
 Quiz
5
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
8
3
24
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
3
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
3
30
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Onuralp ULUER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/uluer)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( uluer@gazi.edu.tr)