GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEKNOMETRİ/5021336
Dersin Adı: TEKNOMETRİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Araştırmanın nasıl yapılacağını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri planlar.
Araştırma ve deney sonuçlarını istatistik yöntemlerle değerlendirir ve yorumlar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Deney staratejisi, Deney tertibinin tipik uygulamaları, Deney tertibinin temel ilkeleri
2. Hafta  Temel istatistik kavramlar, Örnek alma ve örnekleme dağılımları, Hipotez testi, Örnek büyüklüğü seçimi, Güven aralıkları
3. Hafta  Temel istatistik ilkeleri (varyans, Standard sapma, Standard hata, Normal dağılım, T-testi)
4. Hafta  Tesadüf parselleri tertibi, Tek faktörlü varyans analizi, Sabit etkiler modelinin analizi
5. Hafta  Tamamen şansa bağlı blok tertibi, RCBD istatistik analizi, Model uygunluk kontrolu, Model parametrelerinin tahmini
6. Hafta  Faktöryel tertipler, tanımlar ve ilkeler, faktöryellerin üstünlükleri, İki faktörlü faktöryel tertip, Sabit etkiler modelinin istatistik analizi,
7. Hafta  2k faktörye tertibi, 22 tertibi, 23 tertibi, Genel 2k tertibi, Tek tekerrürlü 2k tertibi, 2k tertibine merkez noktaların ilavesi.
8. Hafta  İki seviyeli kısmi faktöryel tertipler, İçiçe ve Bölünmüş tertipler, Bölünen bölünmüş tertip, Diğer bölünen bölünmüş tertip çeşitleri.
9. Hafta  Korelasyon, Regression modelleri uydurma, Linear regresyon modelleri, Lineer regresyon modellerinde parametre tahmini. Çoklu regresyonda hipotez testi
10. Hafta  Yeni cevap yüzey müşahedelerinin tahmini, regresyon model diyagnostiği,regresyonun önem testi, ölçekli artıklar ve PRESS, Uyum eksikliği testi.
11. Hafta  Cevap yüzey uydurma için deneysel tertip, Cevap yüzey tertiplerinde bloklama, Bilgisayarla üretilen (optimal) tertipler,
12. Hafta  Normal dışı cevaplar ve transformasyonlar, Transformasyon seçimi: Box-cox yöntemi, Generalleştirilmiş lineer model.
13. Hafta  Minitab, SAS ve JMP yazılımları kullanarak Deney tertibi, eleme tertibi,
14. Hafta  cevap yüzey tertibi, tam faktöryel tertip, Taguchi tertibi, S/N oranı, L4, L9, L27, L81 tertipleri
15. Hafta  Faktör analizi, korelasyon matrisi, yeniden üretilen korelasyon matrisi, artık korelasyon matrisi,
16. Hafta  Uygulama örnekleri ve sınav
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
10
 Ödev
2
10
 Uygulama
4
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
2
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
14
2
28
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
178
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisiX
2
İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisiX
3
Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisiX
4
Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisiX
5
İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisiX
6
Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisiX
7
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisiX
8
Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisiX
9
Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisiX
10
Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Porf.Dr. Muammer Nalbant)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/nalbant)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nalbant@gazi.edu.tr)