GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİSAYAR AĞLARINDA İLERİ TASARIM YÖNTEMLERİ/5121333
Dersin Adı: BİLGİSAYAR AĞLARINDA İLERİ TASARIM YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ağ tasarım ilkelerini ve terminolojiyi kavramak.
Stratejik, operasyonel ağ tasarım ve planlarını hazırlayabilmek.
Uygun ağ tipi ve donanımlarını seçebilmek.
Ağ endüstri standartlarını anlamak.
Ağ tasarım dokümantasyonu hazırlayabilmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ders genel tanıtımı Bilgisayar ağları tasarım ilkeleri
2. Hafta  Ağ kullanıcılarının ihtiyaçları ve hedeflerin belirlenmesi. İş gereksinimleri ve teknik hedeflerin analizi.
3. Hafta  Ağ trafiğinin karakterinin belirlenmesi.
4. Hafta  Mantıksal Ağ Tasarımı: Ağ topoloji tasarımı.
5. Hafta  Anahtarlama ve Yönlendirme Protokollerinin belirlemesi.
6. Hafta  Ağ Güvenlik Stratejilerinin Geliştirilmesi.
7. Hafta  Ağ Yönetim Stratejilerinin Geliştirilmesi.
8. Hafta  Arasınav,Fiziksel Ağ Tasarımı: Kampüs Ağları için cihazların ve Teknolojilerinin seçilmesi.
9. Hafta  Fiziksel Ağ Tasarımı: Kampüs Ağları için cihazların ve Teknolojilerinin seçilmesi.
10. Hafta  Fiziksel Ağ Tasarımı: Kurumsal Ağlar için cihazların ve Teknolojilerinin seçilmesi.
11. Hafta  Tasarlanan ağın test edilmesi.
12. Hafta  Tasarlanan ağın optimize edilmesi.
13. Hafta  Ağ tasarımının belgelendirilmesi.
14. Hafta  Proje sunumları.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
2
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
3
45
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
15
2
30
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bir alt düzeyde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.X
2
Analiz, sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme ve/veya bu problemlere özgün çözümler getirebilme.X
3
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.X
4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme, yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.X
5
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme.X
6
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, tanımlanan problemler için alternatif çözüm yolları belirleyebilme ve/veya geliştirebilme.X
8
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme.X
9
Bilime yenilik getiren bir çalışmayı ulusal/uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.X
10
Uzman bir topluluk karşısında tezini, geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.X
11
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendi bilgilerini sürekli güncelleyebilme.X
12
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme ve/veya toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Hüseyin POLAT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/polath)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (polath@gazi.edu.tr)