GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNSAN - BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE UYGULAMALARI/5201333
Dersin Adı: İNSAN - BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İnsan bilgisayar etkileşiminin tarihini ve örneklerini öğrenmek,
Etkileşimli sistem tasarımı için insan-bilgi işleme için gerekli bilginin önemini kavramak,
Etkileşimli sistem tasarımı için süreçlerin ve farklı yaklaşımların yapısını anlamak
Kullanıcı arayüz tasarımı için işlem analizlerini gerçekleştirebilmek,
Çeşitli kullanışlılık analizlerinin gerçekleştirebilmek,
Bir tasarım ekibinin parçası olarak profesyonel etkileşimli sistem tasarımı süreçlerini gerçekleştirebilmek,
Etkileşimli sistemlerin yenilikçi özelliklerini anlamak ve bu özellikleri dikkate alarak var olan arayüzleri geliştirebilmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İnsan bilgisayar etkileşimine giriş
2. Hafta  İnsan-bilgisayar arayüzlerini tasarlamak için metodoloji
3. Hafta  Kullanıcı merkezli tasarım
4. Hafta  Kullanılabilirlik
5. Hafta  Değerlendirme ve kullanılabilirlik değerlendirme yöntemleri
6. Hafta  Tasarım ve değerlendirme süreçleri
7. Hafta  Tasarım ilkeleri
8. Hafta  Görsel algı, görsel tasarım ilkeleri
9. Hafta  Ara sınav, Etkileşim, etkileşim öğelerini tanıma ve değerlendirme
10. Hafta  Etkileşim, etkileşim öğelerini tanıma ve değerlendirme
11. Hafta  Etkileşimli tasarımın temelleri
12. Hafta  Yeni etkileşim teknikleri
13. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri
14. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri
15. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
12
3
36
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
8
16
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
198
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bir alt düzeyde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.X
2
Analiz, sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme ve/veya bu problemlere özgün çözümler getirebilme.X
3
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.X
4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme, yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.X
5
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme.X
6
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, tanımlanan problemler için alternatif çözüm yolları belirleyebilme ve/veya geliştirebilme.X
8
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme.X
9
Bilime yenilik getiren bir çalışmayı ulusal/uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.X
10
Uzman bir topluluk karşısında tezini, geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.X
11
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendi bilgilerini sürekli güncelleyebilme.X
12
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme ve/veya toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (A.B.D Başkanlığı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://tf-bm.gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bm.tf@gazi.edu.tr)