GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞ ZEKASI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ/5191333
Dersin Adı: İŞ ZEKASI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;İş Zekâsı, bilgi sistemleri ve ilişkili kavramları tanımlayabilir
Bu kavramların günümüz organizasyonlarına sağladığı karar desteğinin önemini anlar
Büyük veri analizinde kullanılan temel model ve algoritmaları kavrar
İhtiyaç duyulan karar desteği ile uyumlu modeli kurabilir
Kurulan karar modeline uygun algoritmayı seçebilir
Bu algoritmaları karar süreci doğrultusunda güncel bir yazılım aracılığı ile uygulayabilir
Uygulama sonuçlarını karar süreci açısından yorumlayabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İş Zekası ve Karar Süreci:Temel Kavramlar ve Uygulama Alanları
2. Hafta  Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Özellikleri
3. Hafta  Veri Tabanı özellikleri ve Mimarileri
4. Hafta  Veri Ambarı özellikleri ve Mimarileri
5. Hafta  Verilerin Özetlenmesi ve İndirgenmesi
6. Hafta  Veri Ambarı özellikleri ve Veri ambarı Mimarileri
7. Hafta  Görselleştirme ve Raporlama, OLAP
8. Hafta  Veri Küpü Hesaplamaları
9. Hafta  Ara sınav, Veri Önişleme Yöntemleri
10. Hafta  Kümeleme Modelleri ve Algoritmaları
11. Hafta  Sınıflama Modelleri ve Algoritmaları
12. Hafta  Birliktelik Kuralları ve Algoritmaları
13. Hafta  Metin Madenciliği, Web Madenciliği
14. Hafta  Proje sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
4
52
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
4
64
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bir alt düzeyde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.X
2
Analiz, sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme ve/veya bu problemlere özgün çözümler getirebilme.X
3
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.X
4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme, yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.X
5
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme.X
6
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, tanımlanan problemler için alternatif çözüm yolları belirleyebilme ve/veya geliştirebilme.X
8
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme.X
9
Bilime yenilik getiren bir çalışmayı ulusal/uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.X
10
Uzman bir topluluk karşısında tezini, geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.X
11
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendi bilgilerini sürekli güncelleyebilme.X
12
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme ve/veya toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr.Nursal ARICI)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/nursal)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nursal@gazi.edu.tr)