GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TİP-2BULANIK SİSTEMLER VE UYGULAMALARI/5091333
Dersin Adı: TİP-2BULANIK SİSTEMLER VE UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Tip-1 ve Tip 2 bulanık mantık sistemlerin temel gereçlerini açıklayabilirler.
Tip 1 ve Tip 2 bulanık sistemlerin bir birine göre avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilirler.
Mühendislik alanında karşılaştıkları problemlere Tip-1 ve Tip-2 bulanık sistemleri uygulayarak çözüm getirebilirler.
Tip-1 ve Tip-2 bulanık mantık sistemleri ile gerçekleştirilmiş uygulamaları inceleyip analiz edebilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tip-1 Bulanık Mantık Kuramı
2. Hafta  Tip-1 Bulanık Kümeler: Tip1- bulanık küme gösterimleri, Tip-1 üyelik fonksiyonları, Tip-1 bulanık küme İşlemleri.
3. Hafta  Tip-1 Bulanık İlişkiler ve Tip-1 Bulanık Bileşimler: Kartezyen çarpım, Keskin ilişkiler, Tip-1 bulanık ilişkiler, Bileşim operatörleri.
4. Hafta  Tip-1 Bulanık Çıkarım: Sözel değişkenler, Tip-1 bulanık kuralları; Tip-1 bulanık anlamlandırma fonksiyonları.
5. Hafta  Tip-1 Bulanık Mantık Durulaştırma Süreci
6. Hafta  Tip-1 Bulanık Mantık Sistem Modelleri: Mamdani Bulanık Modeli, Sugeno Bulanık Modeli.
7. Hafta  Tip 1 bulanık sistemlerin tasarımı: Bulanıklaştırma, kural ve veri tabanı oluşturma, çıkarım işlemleri, Durulaştırma işlemleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Tip-2 Bulanık Mantık Kuramı
10. Hafta  Tip-2 Bulanık Kümeler: Tip2- bulanık küme gösterimleri, Tip-2 üyelik fonksiyonları, Aralık değerli Tip-2 bulanık kümeler, Tip-2 bulanık küme İşlemleri.
11. Hafta  Tip-2 Bulanık Mantık Sistemleri: Tekil Tip-2 bulanık mantık sistemi, Tekil olmayan bulanık mantık sistemi, Sugeno Tip-2 bulanık mantık sistemi.
12. Hafta  Tip-2 Bulanık Mantık Sistemlerin Tasarımı: Bulanıklaştırma, kural ve veri tabanı oluşturma, çıkarım işlemleri, Tip azaltma (indirgeme) işlemleri, durulaştırma işlemleri.
13. Hafta  Tip-1 ve Tip-2 Bulanık Mantık Sistemlerinin Mühendislik Problemlerine Uygulanması.
14. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumları
15. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumları
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
10
30
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bir alt düzeyde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.X
2
Analiz, sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme ve/veya bu problemlere özgün çözümler getirebilme.X
3
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.X
4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme, yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.X
5
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme.X
6
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, tanımlanan problemler için alternatif çözüm yolları belirleyebilme ve/veya geliştirebilme.X
8
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme.X
9
Bilime yenilik getiren bir çalışmayı ulusal/uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.X
10
Uzman bir topluluk karşısında tezini, geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.X
11
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendi bilgilerini sürekli güncelleyebilme.X
12
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme ve/veya toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/iatacak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (iatacak@gazi.edu.tr)