GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I/5021333
Dersin Adı: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler iç çarpım uzayları ve ortonormal sistemlerin temel özelliklerini anlamış olacaklardır.
Öğrenciler Fourier serileri ve dönüşümlerinin kullanımları ve anahtar özelliklerini kavramış olacaklardır.
Öğrenciler Wavelet dönüşümünün kullanımını ve anahtar özelliklerini kavramış olacaklardır.
Öğrenciler Ayrık dönüşüm teknikleri, algoritmalarını ve uygulamalarını anlamış olacaklardır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İç çarpım uzayları ve orotonormal sistemler.
2. Hafta  Periyodik fonksiyonlar ve Fourier serileri.
3. Hafta  Periyodik fonksiyonlar ve Fourier serileri.
4. Hafta  Periyodik fonksiyonlar ve Fourier serileri.
5. Hafta  Sonuçlar ve uygulamalar.
6. Hafta  Fourier dönüşümü ve özellikleri.
7. Hafta  Fourier dönüşümü ve özellikleri.
8. Hafta  Fourier dönüşümü ve özellikleri.
9. Hafta  Arasınav, Ayrık Fourier dönüşümü özellikleri ve uygulamaları.
10. Hafta  Ayrık Fourier dönüşümü özellikleri ve uygulamaları.
11. Hafta  Ayrık Fourier dönüşümü özellikleri ve uygulamaları.
12. Hafta  Ayrık Fourier dönüşümü özellikleri ve uygulamaları.
13. Hafta  Wavelet dönüşümü, wavelet dönüşümünün özellikleri ve uygulamaları.
14. Hafta  Wavelet dönüşümü, wavelet dönüşümünün özellikleri ve uygulamaları.
15. Hafta  Wavelet dönüşümü, wavelet dönüşümünün özellikleri ve uygulamaları.
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
5
70
 Materyal tasarlama, uygulama
2
5
10
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
184
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bir alt düzeyde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.X
2
Analiz, sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme ve/veya bu problemlere özgün çözümler getirebilme.X
3
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.X
4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme, yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.X
5
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme.X
6
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, tanımlanan problemler için alternatif çözüm yolları belirleyebilme ve/veya geliştirebilme.X
8
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme.X
9
Bilime yenilik getiren bir çalışmayı ulusal/uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.X
10
Uzman bir topluluk karşısında tezini, geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.X
11
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendi bilgilerini sürekli güncelleyebilme.X
12
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme ve/veya toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Nurettin DOĞAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/~ndogan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ndogan@gazi.edu.tr)