GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAZILIM MÜH. BİLİŞ. TEM./5051333
Dersin Adı: YAZILIM MÜH. BİLİŞ. TEM.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci, yazılım mühendisliği uygulamalarında bilişsel bilişim kuramlarını ve onun etkilerini araştırabilecektir.
Öğrenci ders kapsamında edindiği bilgileri benzer diğer mühendislik ve bilim alanlarına da uygulayabilecektir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, yazılım mühendisliğine genel bakış
2. Hafta  Bilişsel bilişim: Bilişsel felsefe, Beyinde sinirsel bilişim temelleri
3. Hafta  Bilişsel bilişim: Bilişsel bilişimin ortaya çıkışı, Bilişsel bilişimin kuramsal çerçevesi
4. Hafta  Beynin bilişsel bilişim modelleri: Katmanlı referans modeli
5. Hafta  Beynin bilişsel bilişim modelleri: İç bilginin bilişsel özellikleri
6. Hafta  Beynin bilişsel bilişim modelleri: Doğal zeka - Yapay zeka
7. Hafta  Beynin bilişsel bilişim modelleri: Beynin bilişsel modeli
8. Hafta  Arasınav, Bilişsel bilişimde bilgi temsili: Belleğin sıradüzensel sinir kümeleri modeli,
9. Hafta  Bilişsel bilişimde bilgi temsili: Belleğin sıradüzensel sinir kümeleri modeli, iç bilgi temsilinde Nesne-Nitelik-Bağlantı (NNB) modeli, Genişletilmiş
10. Hafta  Bilişsel bilişimde bilgi temsili: Uzun süreli belleklein bilişsel işleyiş biçimi, İnsan beyninin bellek kapasitesi.
11. Hafta  Yazılım mühendisliği ve bilişsel bilişim: Yazılım mühendisliğinin bilişsel bilişim özellikleri, Yazılım mühendisliğinin psikolojisi.
12. Hafta  Yazılım mühendisliği ve bilişsel bilişim: Yazılım kavramının bilişsel temelleri, yazılım mühendisliği beceri ve deneyimleri.
13. Hafta  Yazılımın bilişsel karmaşıklığı: Genel yazılım mimarilerinin göreli bilişsel ağırlıkları, bilişsel ağırlıklar üzerine psikolojik deneyler.
14. Hafta  Dersin detaylı özeti,Dönem sonu sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
3
45
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
15
15
 Sunu hazırlama
1
15
15
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bir alt düzeyde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.X
2
Analiz, sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme ve/veya bu problemlere özgün çözümler getirebilme.X
3
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.X
4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme, yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.X
5
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme.X
6
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, tanımlanan problemler için alternatif çözüm yolları belirleyebilme ve/veya geliştirebilme.X
8
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme.X
9
Bilime yenilik getiren bir çalışmayı ulusal/uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.X
10
Uzman bir topluluk karşısında tezini, geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.X
11
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendi bilgilerini sürekli güncelleyebilme.X
12
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme ve/veya toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Aydın ÇETİN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/acetin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (acetin@gazi.edu.tr)