GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÖRÜNTÜ SIKIŞ. TEK. VE STAND./5011333
Dersin Adı: GÖRÜNTÜ SIKIŞ. TEK. VE STAND.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Görüntü ve video sıkıştırmaya giriş Temel tanımlamalar, Performans ölçümü
2 Boyutlu Cos ve Sin transformasyonları
Kayıpsız Görüntü Sıkıştırma Teknikleri (Run-Length Encoding ve LZW Encoding)
İstatistiksel Kayıpsız Sıkıştırma Teknikleri (Huffman Kodlaması, Shannon-Fano Kodlaması ve Aritmetik Kodlama)
Kayıplı Görüntü Sıkıştırma Teknikleri
DCT, DWT, DST, HAAR dönüşümleri
Kayıplı Tahminsel Kodlama Yöntemi
Görüntü ve Video Sıkıştırma Standartları
JPEG Sıkıştırma Standardı
MPEG Sıkıştırma Standardı

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Görüntü ve video sıkıştırmaya giriş
2. Hafta  Temel tanımlamalar, Performans ölçümü
3. Hafta  Matematiksel dönüşümler
4. Hafta  2 Boyutlu sürekli ve ayrık Fourier Transformasyonu
5. Hafta  Kayıpsız Görüntü Sıkıştırma Teknikleri
6. Hafta  Run-Length Encoding ve LZW Encoding
7. Hafta  İstatistiksel Kayıpsız Sıkıştırma Teknikleri
8. Hafta  Huffman Kodlaması, Shannon-Fano Kodlaması ve Aritmetik Kodlama
9. Hafta  Vize, Kayıplı Görüntü Sıkıştırma Teknikleri
10. Hafta  Kayıplı Görüntü Sıkıştırma Teknikleri
11. Hafta  DCT, DWT, DST, HAAR dönüşümleri
12. Hafta  Kayıplı Tahminsel Kodlama Yöntemi
13. Hafta  Görüntü ve Video Sıkıştırma Standartları
14. Hafta  JPEG Sıkıştırma Standardı
15. Hafta  MPEG Sıkıştırma Standardı
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
15
30
 Sunu hazırlama
2
15
30
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
199
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bir alt düzeyde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.X
2
Analiz, sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme ve/veya bu problemlere özgün çözümler getirebilme.X
3
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.X
4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme, yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.X
5
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme.X
6
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, tanımlanan problemler için alternatif çözüm yolları belirleyebilme ve/veya geliştirebilme.X
8
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme.X
9
Bilime yenilik getiren bir çalışmayı ulusal/uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.X
10
Uzman bir topluluk karşısında tezini, geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.X
11
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendi bilgilerini sürekli güncelleyebilme.X
12
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme ve/veya toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (A.B.D Başkanlığı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://tf-bm.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bm.tf@gazi.edu.tr)