GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AÇIK SİSTEM MİMARİSİ VE KURUMSAL BİLGİSAYAR AĞLARI/5041333
Dersin Adı: AÇIK SİSTEM MİMARİSİ VE KURUMSAL BİLGİSAYAR AĞLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler, İnternetin tanımını yapabilir.
Değişik ağlar için adres sınıflarını ayırt eder.
Bağlantı elemanlarını tanır.
Açık sistem referans modelin katmanlarını tanımlar.
İlgili protokolleri açıklar.
Kurumsal bir network tasarımını yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Internet ve ağların sınıfları
2. Hafta  Internet Servisleri ve Protokoller
3. Hafta  İletişim teknolojileri Analog ve Sayısal Sinyaller,Paralel ve Seri sinyaller
4. Hafta  Fiziksel Katman ve protokolleri
5. Hafta  Veri Bağlantı Katmanı ve protokolleri
6. Hafta  Ağ katmanı Katmanı ve protokolleri
7. Hafta  Internet Protocol Security (IPSec)
8. Hafta  Taşıma Katmanı ve Aktarım Denetim Protokolü (TCP)
9. Hafta  Ara Sınav, Uygulama katmanı ve protokolleri
10. Hafta   TELNET, NFS, NTP, SSH protokolleri
11. Hafta  Dinamik Host Yapılandırma Protokolü
12. Hafta  Ağ Adres Çevrimi-NAT
13. Hafta  Kurumsal Bilgisayar Ağları Tasarımı ve Uygulamaları
14. Hafta  Kurumsal Bilgisayar Ağları Tasarımı ve Uygulamaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
3
39
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
12
2
24
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
6
18
 Sunum
3
6
18
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
3
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
8
3
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
198
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bir alt düzeyde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.X
2
Analiz, sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme ve/veya bu problemlere özgün çözümler getirebilme.X
3
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.X
4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme, yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.X
5
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme.X
6
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, tanımlanan problemler için alternatif çözüm yolları belirleyebilme ve/veya geliştirebilme.X
8
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme.X
9
Bilime yenilik getiren bir çalışmayı ulusal/uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.X
10
Uzman bir topluluk karşısında tezini, geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.X
11
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendi bilgilerini sürekli güncelleyebilme.X
12
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme ve/veya toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/ayerdem)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ayerdem@gazi.edu.tr)