GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOKTORA SEMİNER/6988333
Dersin Adı: DOKTORA SEMİNER
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Tez konusu ile ilgili literatür taraması yapar.
Tarama sonuçlarını araştırma konusuna göre sınıflar.
Bilimsel araştırma sürecini ve etik ilkelerini dikkate alarak belirlediği seminer konusunu raporlandırır.
Hazırladığı seminer raporunu etkili sunum tekniklerini dikkate alarak grup önünde sunar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ders hakkında bilgilendirme
2. Hafta  Seminer konusunun belirlenmesi ve araştırma alanının tanımlanması
3. Hafta  Konu ile ilgili literatür tarama
4. Hafta  Konu ile ilgili literatür tarama
5. Hafta  Giriş , amaç ve yöntem belirleme
6. Hafta  Veri toplama aracı geliştirme ve konu, bilgi analizi yapma
7. Hafta  Veri toplama aracı geliştirme ve konu, bilgi analizi yapma
8. Hafta  Verileri toplanması
9. Hafta  Verileri toplanması
10. Hafta  Verilerin istatistiksel çözümlemelerinin yapılması
11. Hafta  Verilerin istatistiksel çözümleme ve yorumlama
12. Hafta  Verilerin istatistiksel çözümleme ve yorumlama
13. Hafta  Raporun hazırlanması
14. Hafta  Raporun hazırlanması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
50
 Pratik
1
10
 Quiz
1
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
7
5
35
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
5
35
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
10
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
128
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bir alt düzeyde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.X
2
Analiz, sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme ve/veya bu problemlere özgün çözümler getirebilme.X
3
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.X
4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme, yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.X
5
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme.X
6
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, tanımlanan problemler için alternatif çözüm yolları belirleyebilme ve/veya geliştirebilme.X
8
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme.X
9
Bilime yenilik getiren bir çalışmayı ulusal/uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.X
10
Uzman bir topluluk karşısında tezini, geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.X
11
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendi bilgilerini sürekli güncelleyebilme.X
12
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme ve/veya toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM Prof. Dr. Nurettin TOPALOĞLU Prof. Dr. Recep DEMİRCİ Doç. Dr. Aydın ÇETİN Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN Doç. Dr. Hüseyin POLAT Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU Doç. Dr. Necaattin BARIŞÇI Doç. Dr. Nursal ARICI Dr. Öğr. Üyesi Cemal KOÇAK Dr. Öğr. Üyesi Fecir DURAN Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (ayerdem@gazi.edu.tr nurettin@gazi.edu.tr rdemirci@gazi.edu.tr acetin@gazi.edu.tr aysunc@gazi.edu.tr bciylan@gazi.edu.tr iadogru@gazi.edu.tr nbarisci@gazi.edu.tr nursal@gazi.edu.tr ccckocak@gazi.edu.tr fduran@gazi.edu.tr polath@gazi.edu.tr iatacak@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM Prof. Dr. Nurettin TOPALOĞLU Prof. Dr. Recep DEMİRCİ Doç. Dr. Aydın ÇETİN Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN Doç. Dr. Hüseyin POLAT Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU Doç. Dr. Necaattin BARIŞÇI Doç. Dr. Nursal ARICI Dr. Öğr. Üyesi Cemal KOÇAK Dr. Öğr. Üyesi Fecir DURAN Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK)