GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI/5938333
Dersin Adı: DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 30
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Araştırma konusunun kuramsal yapısını oluşturur.
Alanındaki araştırma problemlerine uygun araştırma yöntemi belirler.
Alanındaki araştırmalarda kullanabileceği ölçme araçlarını seçer ve/veya geliştirir.
Alanındaki araştırma problemlerine yönelik verileri analiz eder.
Araştırma bulgularını benzer araştırmaların bulguları ile ilişkilendirir.
Araştırma sürecini raporlaştırır.
Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması.
2. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması.
3. Hafta  Tarama sonuçlarının sınıflandırılmas
4. Hafta  Doktora tez önerisini hazırlar.
5. Hafta  Veri toplama aracını geliştirir.
6. Hafta  Veri toplama aracını geliştirir.
7. Hafta  Elde ettiği bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.
8. Hafta  Ara raporlarını hazırlar.
9. Hafta  Araştırma verilerini toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlandırır
10. Hafta  Elde ettiği bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.
11. Hafta  Araştırma sonucunda konusu ile ilgili önerilerde bulunur.
12. Hafta  Çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır
13. Hafta  Araştırmasını raporlaştırır.
14. Hafta  Araştırmasını raporlaştırır.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
10
140
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
10
140
 Materyal tasarlama, uygulama
14
20
280
 Rapor hazırlama
10
10
100
 Sunu hazırlama
7
2
14
 Sunum
1
10
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
740
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
29.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
30
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bir alt düzeyde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.X
2
Analiz, sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme ve/veya bu problemlere özgün çözümler getirebilme.X
3
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.X
4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme, yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.X
5
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme ve/veya bilimsel yöntemler geliştirebilme.X
6
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, tanımlanan problemler için alternatif çözüm yolları belirleyebilme ve/veya geliştirebilme.X
8
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme.X
9
Bilime yenilik getiren bir çalışmayı ulusal/uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.X
10
Uzman bir topluluk karşısında tezini, geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.X
11
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendi bilgilerini sürekli güncelleyebilme.X
12
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme ve/veya toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM Prof. Dr. Nurettin TOPALOĞLU Prof. Dr. Recep DEMİRCİ Doç. Dr. Aydın ÇETİN Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN Doç. Dr. Hüseyin POLAT Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU Doç. Dr. Necaattin BARIŞÇI Doç. Dr. Nursal ARICI Dr. Öğr. Üyesi Cemal KOÇAK Dr. Öğr. Üyesi Fecir DURAN Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (tf-bm.gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ayerdem@gazi.edu.tr nurettin@gazi.edu.tr rdemirci@gazi.edu.tr acetin@gazi.edu.tr aysunc@gazi.edu.tr bciylan@gazi.edu.tr iadogru@gazi.edu.tr nbarisci@gazi.edu.tr nursal@gazi.edu.tr ccckocak@gazi.edu.tr fduran@gazi.edu.tr polath@gazi.edu.tr iatacak@gazi.edu.tr)