GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ DÜZEY BİLGİSAYAR AĞLARI/5271329
Dersin Adı: İLERİ DÜZEY BİLGİSAYAR AĞLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İnternet’in günümüzdeki yapısını ve kullanımını kavrama
Bilgisayar ağları alanındaki yakın zamanlı gelişmeleri ve geleceğe yönelik eğilimleri anlama
Bilgisayar ağlarıyla ilgili proje yapma ve etkin biçimde sunma

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İnternet’in tarihi ve temel tasarım prensipleri
2. Hafta  Anahtarlama ve yönlendirme
3. Hafta  Adresleme ve isimlendirme
4. Hafta  İnternet'te tıkanıklık denetimi
5. Hafta  İçerik dağıtım ağları ve eşler arası ağlar
6. Hafta  Trafik sınıflandırma ve ağ ölçümü
7. Hafta  Trafik mühendisliği, sanallaştırma ve veri merkezleri
8. Hafta  Sanal ağların temelleri
9. Hafta  Sanal ağlarda ölçüm ve kaynak yönetimi
10. Hafta  Yazılım tanımlı ağlar (SDN)
11. Hafta  Yeni İnternet mimarisi tasarım çabaları, ağ sanallaştırmanın rolü ve altyapı-hizmet sağlayıcı ayrımı
12. Hafta  Yeni İnternet mimarisi tasarım çabaları, ağ sanallaştırmanın rolü ve altyapı-hizmet sağlayıcı ayrımı
13. Hafta  Ağ güvenliği, saldırı ve savunma yöntemleri
14. Hafta  Ağ güvenliği, saldırı ve savunma yöntemleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
3
45
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
5
15
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
12
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
185
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak bilgisayar mühendisiliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
3
Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.X
4
Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir.X
5
Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.X
6
Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlayabilir.X
7
Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir.X
8
Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.X
9
Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
10
Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilir.X
11
Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümünde yeni yaklaşımlar geliştirebilir.X
12
Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili güncel çalışmaları takip eder.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirci)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.websitem.gazi.edu.tr/site/mdemirci)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mdemirci@gazi.edu.tr)