GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MAKİNA ÖĞRENMESİ/5241329
Dersin Adı: MAKİNA ÖĞRENMESİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Temel makine öğrenme teknik ve algoritmalarını tanımak, problem üzerinde uygulayabilmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Makine öğrenmesine giriş.
2. Hafta  Öğrenme kavramı
3. Hafta  Karar ağaçları
4. Hafta  Genetik algoritma
5. Hafta  Genetik algoritma ve programlama
6. Hafta  Genetik algoritma projesi
7. Hafta  Bayes öğrenme
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Yapay sinir ağları
10. Hafta  Yapay sinir ağları projesi
11. Hafta  Destek vektör makinesi
12. Hafta  Öğrenme algoritmalarının değerlendirilmesi, karşılaştırılması
13. Hafta  Gözetimsiz öğrenme
14. Hafta  Proje sunumu
15. Hafta  Proje sunumu
16. Hafta  Proje sunumu
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
3
3
9
 Rapor hazırlama
10
3
30
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak bilgisayar mühendisiliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
3
Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.X
4
Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir.X
5
Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.X
6
Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlayabilir.X
7
Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir.X
8
Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.X
9
Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
10
Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilir.X
11
Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümünde yeni yaklaşımlar geliştirebilir.X
12
Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili güncel çalışmaları takip eder.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr.Oktay YILDIZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/~oyildiz/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (oyildiz@gazi.edu.tr)