GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İKLİM DEĞİŞİMİNİN EKOLOJİK ANALİZİ/5761325
Dersin Adı: İKLİM DEĞİŞİMİNİN EKOLOJİK ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İklimi değiştirebilen doğal ve yapay ana bileşenleri öğrenme
İklim değişimi ve ekolojik faktörler arasındaki etkileşimi öğrenme
İklim değişimini analiz ederek muhtemel senaryolar oluşturabilme
İklim senaryolarıyla uyumlu (sürdürülebilir) çevresel (ekolojik-sosyolojik-ekonomik) önlemleri belirleyebilme
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İklimin ana bileşenleri - Dünya tarihi boyunca iklim değişimi
2. Hafta  İklim değişimi biyotik faktörleri ve ekosistem servislerini nasıl etkiler? (Ekolojik faktörler ve iklim etkileşimi)
3. Hafta  Günümüzün (21.yy) iklim koşulları ve bunu etkileyen faktörler (güncel iklim analizi)
4. Hafta  Ülkeler, ekonomiler, teknolojiler ve iklim değişimine etkileri
5. Hafta  Buzul, kutup ve dağ ekosistemleri üzerinde iklim değişiminin ekolojik etkileri
6. Hafta  Okyanus, deniz ve kıyı ekosistemlerinde iklim değişiminin ekolojik etkileri
7. Hafta  Tatlısu ekosistemleri (göl ve akarsular) üzerinde iklim değişiminin etkileri
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  Karasal ekosistemler (ormanlar, bozkırlar vb) üzerinde iklim değişiminin ekolojik etkileri
10. Hafta  İklim değişimi ve canlı türlerinin yok olması riski (iklim değişimi ve biyoçeşitlilik)
11. Hafta  İklim değişiminin çeşitli alanlardaki sosyo-ekolojik etkileri (şehir ve köylerlerde yaşam, ekonomi, endüstri, tarım, hayvancılık, metabolik ve salgın hastalıklar
12. Hafta  Ekolojik kısır döngü: İklim değişiminin eko-politik sonuçları; göçler, savaşlar, beşeri coğrafyada değişimler ve ekolojik tahrip
13. Hafta  Türkiye’de iklim değişimi ve ekosistemler üzerindeki olası sonuçlar - alınabilecek önlemler
14. Hafta  Öğrenci ödev sunumları ve tartışma
15. Hafta  FİNAL SINAVI
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
4
52
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
2
26
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
13
2
26
 Sunum
13
3
39
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.NAX
2
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve öğretebilme becerisi.X
3
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.X
4
Alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi.X
5
Bilimsel çalışmalarda değerlendirme, veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi.X
6
Toplum ve endüstrinin gereksinimlerine göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.X
7
Bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirleme, yol haritası oluşturma, planlı çalışma becerisi.X
8
Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilme becerisi.X
9
Araştırma yürütülmesinde ve bulgularının yayılımında hukuki hakların farkındalığı.X
10
Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
11
Çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
12
Alanına yenilik getiren ve literatüre katkı sağlayacak yeni düşünce/yöntem/tasarım/uygulama vb. içeren özgün çalışma yapma becerisi.X
13
Bilime yenilik getirme/yeni bir bilimsel yöntem geliştirme/bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.X
14
Uluslararası proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.X
15
Bağımsız araştırma yapma, bilimsel çalışmaları irdeleyen bir bakış açısı ile yorum yapma becerisiX
16
Sorgulama, sorun çözme, yaratıcı düşünme vb. yöntemleri geliştirme becerisi.X
17
Yabancı dilde uluslararası bilimsel yayınları irdeleme ve bilimsel sunum yapabilme becerisiX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Feriha Yıldırım)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogretim_uyeleri/htmlNavigate.php?ReqID=menu_akts_ders&myID=e3255c52260ef48f7ab93401bd031eea)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ferihayildirim@gmail.com , f.yildirim@gazi.edu.tr)