GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAY. VE ÇEV. ETK./5741325
Dersin Adı: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAY. VE ÇEV. ETK.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yenilenebilir enerji kavramı
Küresel ısınma ve nedenleri
Küresel ısınmadan korunma mekanizması
Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitleri
Mevcut sistemlere uygulamalar
Fosil yakıtlara göre temel ve yenilenebilir enerji kaynakları aralarındaki farklılıkların anlaşılması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Enerji nedir? Çeşitleri nelerdir?
2. Hafta  Yenilenebilir enerji kavramı ve gerekliliği
3. Hafta  Küresel ısınma ve nedenleri
4. Hafta  Küresel ısınmadan korunma mekanizması
5. Hafta  Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitleri
6. Hafta  Güneş enerjisi ve uygulamaları
7. Hafta  1. Vize sınavı.
8. Hafta  Biyokütle ve uygulamaları
9. Hafta  Rüzgar ve rüzgar enerjisi uygulamaları
10. Hafta  Yakıt Pili Sistemleri ve Teknolojileri
11. Hafta  Enerji Teknolojileri - Dönüşüm, Depolama ve Enerji Sistemleri
12. Hafta  Karbon Azaltımı ve Kota Teknolojileri
13. Hafta  Hidrolik santrallar, dalga enerjisi ve diğer enerji türleri ile bunlara ait uygulamalar
14. Hafta  2. Vize sınavı
15. Hafta  Dönem sonu değerlendirme ve proje sunumları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
3
24
 Materyal tasarlama, uygulama
3
5
15
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
3
8
24
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
12
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
183
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.NAX
2
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve öğretebilme becerisi.X
3
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.X
4
Alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi.X
5
Bilimsel çalışmalarda değerlendirme, veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi.X
6
Toplum ve endüstrinin gereksinimlerine göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.X
7
Bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirleme, yol haritası oluşturma, planlı çalışma becerisi.X
8
Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilme becerisi.X
9
Araştırma yürütülmesinde ve bulgularının yayılımında hukuki hakların farkındalığı.X
10
Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
11
Çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
12
Alanına yenilik getiren ve literatüre katkı sağlayacak yeni düşünce/yöntem/tasarım/uygulama vb. içeren özgün çalışma yapma becerisi.X
13
Bilime yenilik getirme/yeni bir bilimsel yöntem geliştirme/bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.X
14
Uluslararası proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.X
15
Bağımsız araştırma yapma, bilimsel çalışmaları irdeleyen bir bakış açısı ile yorum yapma becerisiX
16
Sorgulama, sorun çözme, yaratıcı düşünme vb. yöntemleri geliştirme becerisi.X
17
Yabancı dilde uluslararası bilimsel yayınları irdeleme ve bilimsel sunum yapabilme becerisiX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Hüseyin TOPAL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/htopal)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (htopal@gazi.edu.tr)