GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇEVRE KORUMADA ETİK YAKLAŞIMLAR/5451325
Dersin Adı: ÇEVRE KORUMADA ETİK YAKLAŞIMLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çevre duyarlılığının artması
Çevreci davranış kalıplarının benimsenmesi ve uygulanması
İnsan-doğa ilişkisinin kavranması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüzyüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çevre Problemleri ve Ortaya Çıkış Nedenleri
2. Hafta  Çevre Problemlerinin Karmaşık Yapısı, Beklenmedik ve kaotik durumlar
3. Hafta  Etik nedir? Etik kuramları genel olarak nelerdir? Çevre Etiği hangi kuramlar altında ele alınmalıdır?
4. Hafta   “Çevre Etiği” nedir? Neden Çevre Etiği?
5. Hafta  Çevre Etiği Yaklaşımları (Genel olarak) ve Tarihsel Gelişimi
6. Hafta  Çevre Etiği Yaklaşımları (Antroposentrik Yaklaşımlar)
7. Hafta  "Değer" Kavramları (içsel değer, özsel değer, araçsal değer)
8. Hafta  Çevre Etiği Yaklaşımları (Antroposentrik Olmayan Yaklaşımlar)
9. Hafta  Çevre Etiği çeşitleri (Doğa’ya Saygı, Kaynak Etiği, vb.)
10. Hafta  Çevre Politikaları ve Etik İlişkisi
11. Hafta  VİZE
12. Hafta  Durum Çalışması (Türkiye’den örneklerle)
13. Hafta  Durum Çalışması (Türkiye’den örneklerle)
14. Hafta  Durum Çalışması (Dünya’dan örneklerle)
15. Hafta  FİNAL
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
10
4
40
 Rapor hazırlama
8
2
16
 Sunu hazırlama
10
3
30
 Sunum
10
1
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
4
1
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.NAX
2
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve öğretebilme becerisi.X
3
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.X
4
Alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi.X
5
Bilimsel çalışmalarda değerlendirme, veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi.X
6
Toplum ve endüstrinin gereksinimlerine göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.X
7
Bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirleme, yol haritası oluşturma, planlı çalışma becerisi.X
8
Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilme becerisi.X
9
Araştırma yürütülmesinde ve bulgularının yayılımında hukuki hakların farkındalığı.X
10
Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
11
Çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
12
Alanına yenilik getiren ve literatüre katkı sağlayacak yeni düşünce/yöntem/tasarım/uygulama vb. içeren özgün çalışma yapma becerisi.X
13
Bilime yenilik getirme/yeni bir bilimsel yöntem geliştirme/bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.X
14
Uluslararası proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.X
15
Bağımsız araştırma yapma, bilimsel çalışmaları irdeleyen bir bakış açısı ile yorum yapma becerisiX
16
Sorgulama, sorun çözme, yaratıcı düşünme vb. yöntemleri geliştirme becerisi.X
17
Yabancı dilde uluslararası bilimsel yayınları irdeleme ve bilimsel sunum yapabilme becerisi
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yrd. Doç. Dr. Gamze YÜCEL IŞILDAR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/akarakoc)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (akarakoc@gazi.edu.tr , gkarakoc@yahoo.com)