GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOĞA KORUMADA TEMEL YAKLAŞIMLAR/5421325
Dersin Adı: DOĞA KORUMADA TEMEL YAKLAŞIMLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Doğa koruma perspektifinin dünyada neden yaygınlaştığını kavrayabilme
Doğa korumada önemli olan kriterleri kavrayabilme
Çevre etiği ve çevre koruma yaklaşımlarını kavrayabilme
Doğa koruma adına yapılan yanlışları tanımlayabilme
Doğa korumayı içselleştirme ve benimseme
Doğa korumada mesleki duyarlılığı arttırabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Doğal sistemler nasıl çalışır ve nelerden etkilenirler
2. Hafta  Çevre sorunlarının ortaya çıkışı
3. Hafta  Doğayı kullanma ve korumada politikanın ve inançların rolü
4. Hafta  Doğayı kullanma ve korumada bilimin ve teknolojinin rolü
5. Hafta  Doğayı kullanma ve korumada ekonomik yapının ve medyanın rolü
6. Hafta  Globalleşme, tüketim kültürü ve doğanın taşıma kapasitesi
7. Hafta  Yerli kültürler ve doğayla ilişkileri. Doğa koruma perspektifinin oluşumunu etkileyen faktörler
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  Antroposentrik ve ekosentrik doğa koruma yaklaşımı
10. Hafta  Derin ekoloji yaklaşımı
11. Hafta  Doğa korumada önemli kavramlar (hassas ekosistemler, yabani türler, biyoçeşitlilik, sıcak noktalar, türlerin yokoluş nedenleri)
12. Hafta  Dünyada ve Türkiye’de doğa korumada karşılaşılan güçlükler. Türkiye’nin biyoçeşitlilik bakımından önemi
13. Hafta  Doğa koruma alanlarının seçiminde kullanılan ekolojik kriterler. Ekolojik yönetim planları
14. Hafta  Ödev sunumları ve tartışma
15. Hafta  FİNAL SINAVI
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
12
2
24
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
12
3
36
 Sunum
12
1
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
12
1
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.NAX
2
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve öğretebilme becerisi.X
3
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.X
4
Alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi.X
5
Bilimsel çalışmalarda değerlendirme, veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi.X
6
Toplum ve endüstrinin gereksinimlerine göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.X
7
Bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirleme, yol haritası oluşturma, planlı çalışma becerisi.X
8
Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilme becerisi.X
9
Araştırma yürütülmesinde ve bulgularının yayılımında hukuki hakların farkındalığı.X
10
Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
11
Çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
12
Alanına yenilik getiren ve literatüre katkı sağlayacak yeni düşünce/yöntem/tasarım/uygulama vb. içeren özgün çalışma yapma becerisi.X
13
Bilime yenilik getirme/yeni bir bilimsel yöntem geliştirme/bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.X
14
Uluslararası proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.X
15
Bağımsız araştırma yapma, bilimsel çalışmaları irdeleyen bir bakış açısı ile yorum yapma becerisiX
16
Sorgulama, sorun çözme, yaratıcı düşünme vb. yöntemleri geliştirme becerisi.X
17
Yabancı dilde uluslararası bilimsel yayınları irdeleme ve bilimsel sunum yapabilme becerisiX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yrd.Doç. Dr. Feriha Yıldırım )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/fyildirim)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ferihayildirim@gmail.com , fyildirim@gazi.edu.tr)