GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRKİYENİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ/5081325
Dersin Adı: TÜRKİYENİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Türkiye’deki tür ve ekosistem çeşitliliğinin ve bunları etkileyen faktörlerin öğrenilmesi.
İnsan faaliyetlerinin tür çeşitliliğine ve ekosistemlere olan negatif etkilerinin öğrenilmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yeryüzünde yaşamın gelişimi. Biyoçeşitlilik ve tür kavramı.
2. Hafta  Canlıların sınıflandırma esasları; sistematik ve taksonomi.
3. Hafta  Genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği. Türler arası ilişkiler.
4. Hafta  Türlerin yokoluşunun sebepleri ve sonuçları. Biyoçeşitlilik üzerindeki tehditler. Pestisitlerin ve kimyasalların biyoçeşitliliğe etkileri .
5. Hafta  Biyocoğrafya ve Türkiye’de biyoçeşitlik.
6. Hafta  Küresel iklim değişimi ve türlerin geleceği.
7. Hafta  Türkiye’de flora ve fauna çeşitliliği. Türkiye’den örneklerle bazı endemik türler, tehlikedeki türler ve habitatlar.
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) tehlike kategorileri ve Türkiye’deki tehlike altındaki bazı türlerin durum analizi
10. Hafta  Ulusal koruma alanlar, kanun ve yönetmelikler
11. Hafta  Türkiye’de koruma çalışmaları: Ex situ ve in-situ örnekler
12. Hafta  Türkiye’de Önemli Doğa Alanları (ÖDA), Önemli Kuş Alanları (ÖKA), Önemli Bitki Alanları (ÖBA), “Sıfır Yok Oluş” kavramı, “Hotspot / Sıcak noktalar”.
13. Hafta  Öğrenci sunumları ve tartışma
14. Hafta  Öğrenci sunumları ve tartışma
15. Hafta  FİNAL SINAVI
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
12
2
24
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
12
3
36
 Sunum
12
1
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
10
1
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.NAX
2
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve öğretebilme becerisi.X
3
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.X
4
Alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi.X
5
Bilimsel çalışmalarda değerlendirme, veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi.X
6
Toplum ve endüstrinin gereksinimlerine göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.X
7
Bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirleme, yol haritası oluşturma, planlı çalışma becerisi.X
8
Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilme becerisi.X
9
Araştırma yürütülmesinde ve bulgularının yayılımında hukuki hakların farkındalığı.X
10
Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
11
Çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
12
Alanına yenilik getiren ve literatüre katkı sağlayacak yeni düşünce/yöntem/tasarım/uygulama vb. içeren özgün çalışma yapma becerisi.X
13
Bilime yenilik getirme/yeni bir bilimsel yöntem geliştirme/bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.X
14
Uluslararası proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.X
15
Bağımsız araştırma yapma, bilimsel çalışmaları irdeleyen bir bakış açısı ile yorum yapma becerisiX
16
Sorgulama, sorun çözme, yaratıcı düşünme vb. yöntemleri geliştirme becerisi.X
17
Yabancı dilde uluslararası bilimsel yayınları irdeleme ve bilimsel sunum yapabilme becerisiX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yrd.Doç. Dr. Feriha Yıldırım )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/fyildirim)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ferihayildirim@gmail.com , fyildirim@gazi.edu.tr)