GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇEVRE YÖNETİMİ/5041325
Dersin Adı: ÇEVRE YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çevrenin bileşenlerine ilişkin problemleri belirleme ve çözüm alternatifleri oluşturarak, en optimum çözümü bulma yeteneği kazandırmak.
Veri değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak.
Çevre Yönetimi için gerekli araçları öğrenmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Sadece yüzyüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çevre nedir? Yönetim nedir? Çevre Yönetimi nedir?
2. Hafta  Temel ekolojik kavramlar ve doğal kaynakların önemi
3. Hafta  Kalkınma-Çevre Koruma ilişkisi/çelişkisi
4. Hafta  Küresel, Bölgesel, Kentsel ve Yerel Ölçekli Çevre Yönetimi; benzerlikleri, farklılıkları
5. Hafta  Çevre Yönetim Sistemi nedir? Çevre Yönetim Araçları nelerdir?
6. Hafta  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, EMAS
7. Hafta  Yaşam Döngüsü Analizi – Yaşam Döngüsü Değerlendirme Ekolojik Ayakizi ve Karbon Ayakizi
8. Hafta  Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik ÇED
9. Hafta  VİZE
10. Hafta  Temiz Üretim Teknolojileri ve Çevreye Katkıları
11. Hafta  Eko-etiketleme ve diğer benzer yöntemler
12. Hafta  Türkiye’deki Çevre Yönetimi
13. Hafta  Türkiye’deki Çevre Yönetimi yaklaşımlarının ‘iyi’ ve ‘kötü’ örnekleri, sorunlar, fırsatlar
14. Hafta  Dünya’daki Çevre Yönetimi yaklaşımlarının ‘iyi’ ve ‘kötü’ örnekleri, sorunlar, fırsatlar
15. Hafta  FİNAL SINAVI
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
3
42
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
14
1
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.NAX
2
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve öğretebilme becerisi.X
3
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.X
4
Alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi.X
5
Bilimsel çalışmalarda değerlendirme, veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi.X
6
Toplum ve endüstrinin gereksinimlerine göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.X
7
Bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirleme, yol haritası oluşturma, planlı çalışma becerisi.X
8
Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilme becerisi.X
9
Araştırma yürütülmesinde ve bulgularının yayılımında hukuki hakların farkındalığı.X
10
Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
11
Çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
12
Alanına yenilik getiren ve literatüre katkı sağlayacak yeni düşünce/yöntem/tasarım/uygulama vb. içeren özgün çalışma yapma becerisi.X
13
Bilime yenilik getirme/yeni bir bilimsel yöntem geliştirme/bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.X
14
Uluslararası proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.X
15
Bağımsız araştırma yapma, bilimsel çalışmaları irdeleyen bir bakış açısı ile yorum yapma becerisiX
16
Sorgulama, sorun çözme, yaratıcı düşünme vb. yöntemleri geliştirme becerisi.X
17
Yabancı dilde uluslararası bilimsel yayınları irdeleme ve bilimsel sunum yapabilme becerisiX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Gamze YÜCEL IŞILDAR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/akarakoc)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (akarakoc@gazi.edu.tr , gkarakoc@yahoo.com)