GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOĞA ESİNLİ MİMARİLERE PARAMETRİK YAKLAŞIM/6661311
Dersin Adı: DOĞA ESİNLİ MİMARİLERE PARAMETRİK YAKLAŞIM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  DOĞA ESİNLİ MİM
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/semraselcuk/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  semraselcuk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
doğadan esinlenme/öğrenme/uyarlama ve/veya uygulama biçimlerinin neler olabileceği ve farklı bilgi/teknoloji alanlarında nasıl kullanılabileceği
doğa-insan etkileşiminin mimarlıktaki yansıma biçimleri
“mimarın” doğadaki oluşum süreçlerinden, biçimsel/görsel esinlenmenin "ötesinde" öğrenebilecekleri konusunda yeni bir tartışma ortamı
soyutlayarak düşünme, optimizasyon mantığını anlama ve boyutsuz parametrelerle düşünme becerilerini geliştirebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders, ders anlatımı, grup çalışması, beyin fırtınası ve öğrenci sunuşları şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımı, Ara ödevler ve final sunuşu içerik ve biçiminin tanıtımı
2. Hafta  Biyomimesis kavramına giriş, disiplinler arası biyomimetik çalışmalardan örnekler, biyomimesis neden ve nasıl çalışır sorusunun cevabını sorgulatmak,
3. Hafta  Doğa-bilim-teknoloji ilişkisi, ilk çağlardan 20.yy a kadar olan etkileşimin tarihsel analizi.
4. Hafta  Doğa-Mimarlık ilişkisi, ilk çağlardan 20.yy a kadar olan etkileşimin tarihsel analizi. Mimarlık tarihi boyunca doğandan esinlenmiş mimari akımlara gir
5. Hafta  Doğandan esinlenmiş mimari akımlar; Klasik, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko, Gotik uyanış, Arts and craft hareketi, Art nouveau, beaux arts,
6. Hafta   20.yy mimarlık tarihinde doğa esinli çözümler, modern hareket, organik mimarlık, strüktürel mimarlık, mimarlıkta öncü isimler; Calatravadan Gehry'e
7. Hafta  Mimarlıkta Biyomimesis kavramı ve doğadan esinlenme süreçlerindeki paradigma değişimi. Fuller' den Otto'ya uzanan deneysel çalışmalar
8. Hafta  Mimarların doğadan öğrenme biçimlerindeki değişim ve öğrenilmiş strüktürlerin sınıflandırılması
9. Hafta   Kitap okuma ödevi
10. Hafta  Ağacımsı (Tree-like), iskeletimsi (Skeleton-Like) strüktürlerden örnekler ve örneklerin matematiksel ve strüktürel analizleri
11. Hafta  Ağ (Web-like) ve Pnömatik (Pneumatic) strüktürlerden örnekler ve örneklerin matematiksel ve strüktürel analizleri
12. Hafta  Kabuk (shell)strüktürlerden örnekler ve örneklerin matematiksel ve strüktürel analizleri
13. Hafta  Strüktürel optimizasyon ve boyutsuz parametreler kavramlarına giriş
14. Hafta  Final Sunuşları ve Tartışma
15. Hafta  Final Sunuşları ve Tartışma
16. Hafta  Rapor
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ADDIS, B. 1994. The Art of the Structural Engineer. Artemis Ltd. London. ARSLAN SELÇUK, S. and GÖNENÇ SORGUÇ, A. 2004. Similarities in Structures in Nature and Man-Made Structures: Biomimesis in Architecture the Proceedings of the 2nd Design and Nature Conference Comparing Design in Nature with Science and Engineering, Wessex Press, England. ARSLAN SELÇUK, S. and GÖNENÇ SORGUÇ, A. 2005a “Biomimesis in Architecture: Inspiration for Next Generation Po(r)table Buildings” Transportable Environments III , Edited by Robert Kronenburg, Taylor & Fracis, Toronto. BENYUS, J.1997. Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. William Morrow and Company Inc., NY CANDELA, F. 1960, Reinforced Concrete Shells. Student Publication of the School of Design. COOK, T .1979.The Curves of life. Dover Publications, Inc. New York. DREW, P. 1976. Frei Otto-Form Structure. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje. FRAMPTON, K., 1996. A Critical History Modern Architecture, Thames&Hudson New York, USA. FRENCH, M.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Ders Anlatimi, grup çalışması, beyin fırtınası
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
3
30
 Sunu hazırlama
10
3
30
 Sunum
10
3
30
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
198
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X