GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİSAYAR ORTAMINDA ÜRETKEN MİMARİ TASARIM/6371311
Dersin Adı: BİLGİSAYAR ORTAMINDA ÜRETKEN MİMARİ TASARIM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZEN YAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/arzuozen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  arzuozen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım sürecinde kural tabanlı ve dönüşebilen düşünme mantığının farkına vardırmak, üretken yaklaşımlar üzerine yapılan araştırma, tartışmalar...
Üretken yaklaşımlar ışığında mimari tasarımların çözümlenmesi ve kural tabanlı modeller çevresinde yeni alternatifler üretilmesi ve çeşitlendirilmesi,
Bunun için gerekli tasarım kurallarının ve kuralların türemesini sağlayan matematiksel fonksiyonların belirlenmesi,
Bilgisayar destekli tasarım araçları yardımıyla üretken yaklaşım mantık ve becerisinin geliştirilmesi,
Bir programlama dilini kullanarak üretken bir model geliştirmeye yönelik uygulama yapılması,
Üretken yaklaşım konusunun katkı ve eksikliklerini değerlendirebilmek için eleştirel bir tutum edinilmesi . -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M 538 işlemsel tasarım kuram ve yöntemleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin Amaç, Kapsam ve Yöntemi Hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta  Algoritmik Düşünme Mantığı ve Dönüşen Tasarım Kavramı
3. Hafta  Üretken Tasarım Kavramı
4. Hafta  Mimari tasarıma yönelik geliştirilen üretken yaklaşımlar
5. Hafta  Mimari tasarımda dil ve tipolojilere yönelik geliştirilen üretken yaklaşım modelleri
6. Hafta  Mimari Tasarımda bilginin yorumlanması üzerine geliştirilen üretken yaklaşım modelleri
7. Hafta  Tasarım elemanları arasındaki ilişkilerin sorgulanması ile elde edilen tasarım bilgilerini sorgulayan üretken yaklaşım modelleri
8. Hafta  Üretken bir sürecin modellenmesi ile ilgili tanımlar
9. Hafta  Üretken süreç bağlamında tasarımı yönlendiren kuralın belirlenmesi - kural tabanlı yaklaşım
10. Hafta  Tasarımın geliştirilmesi ve türetilmesi için matematiksel fonksiyonlar hakkında bilgi verilmesi
11. Hafta  Bilgisayarda üretim yapılacak programlama dilleri konusunda bilgi verilmesi
12. Hafta  Bilgisayarda üretim yapılacak programlama dilleri konusunda bilgi verilmesi
13. Hafta  Üretken yaklaşımlar çerçevesinde Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım(CAAD) araçları ile tasarım alternatifleri üretmeye yönelik 1. örnek çalışma
14. Hafta  Üretken yaklaşımlar çerçevesinde Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım(CAAD) araçları ile tasarım alternatifleri üretmeye yönelik 2. örnek çalışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  CORMEN, T.H. (2001) Introduction to Algorithms. The MIT Press. GERO, J. (1994) Preface, in J. Gero & E. Tyugu (eds.) Formal Design Methods for CAD. Elsevier: Amsterdam. LAWSON, B. (1980), How Designers Think, London:Architectural Press . LINDENMAYER, A., PRUSINKIEWICZ, P. (1990). The Algorithmic Beauty of palnts,. New York: Springer-Verlag. MITCHELL, W., J., (1977), Computer-aided Architectural Design. New York:Petrocelli/Charter. STINY, G., (2006). Shape. Cambridge: MIT Press. TERZIDIS, K. (2003), Expressive Form: A Conceptual Approach to Computational Design, Taylor & Francis, Newyork. TERZIDIS, K. (2011) Algorithmic form, in A. Menges and S. Ahlquist (eds.) Computational Design Thinking, Wiley. WILLIAMS, C., (2004) Design by Algorithm, Digital Tectonic, United Kingdom: Wiley Academy.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
50
 Uygulama
2
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
6
2
12
 Sunu hazırlama
6
3
18
 Sunum
6
2
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
1
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X