GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KIRSAL MİMARİ MİRAS VE KORUNMASI/6111311
Dersin Adı: KIRSAL MİMARİ MİRAS VE KORUNMASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Özlem SAĞIROĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/osagiroglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  osagiroglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sürdürülebilir tasarım kapsamında kırsal mimari mirasın öneminin kavranması,
Kırsal mimarinin yapım tekniklerinin öğrenilerek aktarımının sağlanması,
Bölgeler bazında değişen mimarinin sebeplerinin kavranarak, restorasyon sürecinde malzeme ve tekniğe göre akıl yürütmenin sağlanması
Kırsal mimari miras için farklı kullanım alanlarının belirlenmesi ve turizme yönelik doğru uygulamaların yapımının sağlanması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kırsal alan tanımı ve sınırları
2. Hafta  Yer seçimi ve yerleşmelerin organizasyon özellikleri
3. Hafta  Malzeme özellikleri ve kullanım yerleri
4. Hafta  Örnek Çalışma
5. Hafta  Yerel yapım teknikleri, Ahşap
6. Hafta  Yerel yapım teknikleri. Hımış, Pişmiş toprak
7. Hafta  Yerel yapım teknikleri, Taş
8. Hafta  Kırsal mimaride bölgesel değişimler ve tipoloji ( İç anadolu, Doğu anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri)
9. Hafta  Kırsal mimaride bölgesel değişimler ve tipoloji (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri)
10. Hafta  Kırsal yapıların sürdürülebilirlik özelliği
11. Hafta  Yapı ve yerleşimlerdeki bozulma sebepleri
12. Hafta  Kırsal mimari ve turizm etkileşimi
13. Hafta  Kırsal alanlara ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler
14. Hafta  Kırsal mimari için koruma stratejilerinin tespiti
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  AHUNBAY Z. , Tarini Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul.(1996) STRIKE J.; Architecture in conservation: managing development at historic sites London(1994) ARAN, K., Barınaktan Öte, Anadolu Kır Yapıları, Ankara.(2000) ÖZGÜNER, O, Köyde Mimari, Doğu Karadeniz, Ankara, 1970. RUDOLFSKY, B, Architecture Without Architects, New Mexico, 1987. KAFESÇİOĞLU R., "Orta Anadolu'da Köy Evlerinin Yapısı" , İstanbul Matbaacılık , TAO 1949 ÇELEBİ. R., "Anadolu Kerpiç Mimarlığı" , İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2012. İBB KUDEB "Geleneksel Ahşap Yapı Uygulamaları" 2009, İstanbul. BOSTANCIOĞLU E., Ahşap Yapım Sistemleri, İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayınları No: 37, İstanbul, (2004) BALLANTYNE. A.; Rural and Urban: Architecture Between Two Cultures,routlage NY, (2010) FATHY. H.; Architecture for the poor, Universty of chicago press, Chicago,(2010) ŞENOL P.; ER AKAN. A.; Kırsal Yaşam / Kırsal Konut: Bir Yaşam Biçimi Olarak Geleneksel Kırsal
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Alan çalışması, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
2
8
16
 Rapor hazırlama
2
7
14
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X