GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK/6451311
Dersin Adı: MİMARLIKTA SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe ve İngil
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Ece KUMKALE AÇIKGÖZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ecekumkale
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ecekumkale@gazi.edu.tr, Kumkale@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mimari sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna dair duyarlılık ve yaratıcı yaklaşım kazanmak
Sosyal ve ekonomik planlama stratejilerini mimari ölçeğe entegre etme yetisi kazanmak
Mimari tasarımda sosyal sürdürülebilirlik problemi, ortak eylem ve aktivite düzeyi artırıcı mekan organizasyonları,
özel-ortak alan alışkanlık, anlam ve kullanım sorgulamaları,
sosyalleşebilirliği sürdürmek için üretilmiş en yaratıcı ve ilham verici mimari tasarım örneklerinin taraması ve tartışılması,
belirlenen bir yerleşimde maliklerin günlük sosyal yaşamları ile mimari mekan mevcudiyet ve ihtiyaçlarının araştırılması ve analizi,
Dönüşümde mevcut ve yeni gelen kullanıcılarla genişlemiş topluluklar için sosyalliği sürdürülebilir mimari çözüm fikirlerinin önerilmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Final sunumları ve araştırmalar grup çalışması olarak gerçekleştirilebilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  CUMHURİYET.GÜNÜM.APART.KON.GELİŞ./MİMARLIK POLİTİKA İLİŞKİSİ / DÜŞÜK GELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI / KENTTE KONUT GELİŞİMİ VE SORUNLARI / MİMARLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / TOPLUMSAL YAPI-MEKANSAL YAPI ETKİLEŞİMİ / MİMARLIKTA ELEŞTİRİ
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mimarlıkta sosyal sürdürülebilirliğe giriş, oluşumu ve geleceği.
2. Hafta  Yerin anlamına dair okumalar üzerine tartışmalar, mimarlıkta anlam ve sosyal sürdürülebilirlikle ilişkisi.
3. Hafta  Anlam ve sosyal sürdürülebilirlik ilişkisi üzerine tartışmalar, sosyal sürdürülebilirliğin bileşenlerine giriş.
4. Hafta  Mekanın serbestliği üzerine tartışmalar, mekanda özel - kamusal sınırlarının sorgulanması.
5. Hafta  Mimari tasarıma etkisi özelinde ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile kentsel sürdürülebilirliğe giriş.
6. Hafta  Bireysel ya da grup halinde çalışılacak olan örneklem alanlarının kararlaştırılması, bir dönüşüm alanının seçilmesi ve oradaki sosyal sürdürülebilirl
7. Hafta  Mekânsal organizasyonlarla insanları birbirleri ile buluşturmanın mevcut ve potansiyel durumlarının açılanması.
8. Hafta  Çalışma konusu yerleşimlerdeki toplulukların yaşama-dinlenme alışkanlıkları üzerine araştırmaların sunumu.
9. Hafta  Ara sınav ve seçilen yerleşimler için fikir önerisi sunuşları.
10. Hafta  Sosyal sürdürülebilirliğe dair tespit edilen sorunların mevcut ya da olası çözümleri için yapılan araştırma sunumları.
11. Hafta  Önerilen çözümler üzerinden sürdürülebilir sosyalliğin gelecekteki olası engellerine yönelik tartışmalar.
12. Hafta  Sosyal etkileşim, esenlik ve yenilenmede sürdürülebilirliği sağlamak için bir mimari tasarım stratejileri bütünü tanımlanması.
13. Hafta  Çalışılan yerleşimde gerçekleşmesi olası bir mimari tasarım probleminin çözümü için önerilebilecek mekânsal özelliklerinin tanımlanması
14. Hafta  Dönem sonu ödevi sunuşları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  . Appleby, Paul. Integrated sustainable design of buildings, London; Washington, DC: Earthscan, 2011. . Bagaeen, Samer and Ola Uduku (Eds.), Gated communities: Social sustainability in contemporary and historical gated developments, London; Washington, DC: Earthscan, 2010. . Castello, Lineu, Rethinking the meaning of place: Conceiving place in architecture-urbanism, Farnham, Surrey, England; Burlington, Vt.: Ashgate Pub., 2010. . Colantonio, Andrea, Urban regeneration & social sustainability : Best practice from European cities, Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2011. . Dillard, Jesse, et. al. (Eds.), Understanding the social dimension of sustainability, New York: Routledge, 2009. . Norberg-Schulz, C., Architecture: Meaning and Place: Selected Essays, (New York: Electa/Rizolli, 1988.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, grup çalışması, beyin fırtınası
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
3
39
 Materyal tasarlama, uygulama
8
1
8
 Rapor hazırlama
8
3
24
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
2
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X