GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞLEMSEL TASARIM KURAM VE YÖNTEMLERİ/5831311
Dersin Adı: İŞLEMSEL TASARIM KURAM VE YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZEN YAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/arzuozen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  arzuozen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım sürecinde işlemsel düşünme mantığının (algoritmik, parametrik, kural tabanlı, üretken) farkına vardırmak,
İşlemsel tasarım üzerine yapılan araştırma, tartışmalar ve gelişmekte olan en güncel tasarım araç ve teknolojilerini öğrencilerle buluşturmak,
İşlemsel tasarım ile gelişen bu teknolojilerin barındırdığı potansiyeller ve sunduğu olanakları proje üreterek anlamak ve tartışmak
Mimari tasarım üretimi ile işlemsel tasarım mantık ve becerisinin geliştirilmesi,
İşlemsel teknolojilerin tasarım ve üretim birlikteliği (CAD-CAM) ve bu iki alanın ilişkisinde gereksindiği becerilerin gelişimine katkıda bulunmak,
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M 533 Mimari tasarlamda metdoloji sorunları
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin Amaç, Kapsam ve Yöntemi Hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta  Tasarım ve Tasarlama kavramı
3. Hafta  Mimari tasarımda bilgi ve bilgi işleme kuramı
4. Hafta  Mimari tasarımda bilgi ve bilgi işleme tabanlı yaklaşımlar
5. Hafta  Algoritma ve algoritmik sistemler
6. Hafta  Algoritmik Düşünme ve Tasarım
7. Hafta  İşlemsel Tasarım
8. Hafta  İşlemsel Tasarım Kuramı
9. Hafta  İşlemsel tasarıma yönelik geliştirilen modeller
10. Hafta  Parametrik Tasarım
11. Hafta  Üretken yaklaşımlar
12. Hafta  İşlemsel tasarım sürecinde yararlanılan bilgisayar destekli tasarım dilleri
13. Hafta  İşlemsel tasarım yöntemi ile bir tasarım tasarlamak ve bu tasarımı CAD ortamında ürettirmeye yönelik alan çalışması.
14. Hafta  İşlemsel tasarım yöntemi ile bir tasarım tasarlamak ve bu tasarımı CAD ortamında ürettirmeye yönelik alan çalışması.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  HLQUIST, S., MENGES, A. (2011) Computational design thinking, in A. Menges and S. Ahlquist (eds.) Computational design thinking, Wiley. BAYAZID, N., (2004), Tasarlama Kurguları ve Metodları, Birsen Yayınevi, 2004 BURRY, M. (2011) Scripting Cultures: Architectural Design and Programming. Wiley. CORMEN, T.H. (2001) Introduction to algorithms. The MIT Press. KOLAREVIC, B., (2003), Digital Morphogenesis, Architecture in Digital Age: Design and Manufacture, Spon Press, London. GERBER, D.J. (2007) Parametric practices: models for design exploration in architecture, PhD thesis, Harvard University.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
50
 Uygulama
2
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
6
2
12
 Sunu hazırlama
6
3
18
 Sunum
6
2
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
1
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X