GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HACİM AKUSTİĞİ/6641311
Dersin Adı: HACİM AKUSTİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Füsun Demirel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fusund
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fusund@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İşitsel konforun önemli olduğu mekanlarda, ideal akustik konforun sağlanmasına yönelik bilgilerin verilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Kongre, konferans, konser salonları, tiyatro, opera ve sinema salonları gibi mekanlarda, ses kaynağından çıkan seslerin hacimdeki dinleyicilere en uyg -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M 525 MİMARİ AKUSTİK M 585 YAPILARDA GÜRÜLTÜ KONTROLU
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı ve Yöntemi)
2. Hafta  Mimari Akustik ve Temel Kavramları
3. Hafta  Sesle İlgili Fiziksel Olaylar
4. Hafta  Hacimlerde Kabul Edilebilir Gürültü Düzeyleri ile İlgili Mevzuatlar
5. Hafta  Mekanlarda Reverberasyon, Eko, Odaklanma Kontrolü
6. Hafta  Ses Yutucu, Yansıtıcı ve Dağıtıcı Yüzeyler
7. Hafta  Konuşma Amaçlı Mekanlar ve Hacim Akustiği
8. Hafta  Müzik Amaçlı Mekanlar ve Hacim Akustiği
9. Hafta  Çok Amaçlı Mekanlar ve Hacim Akustiği
10. Hafta  Elektro-Akustik Sistemler ve Hacim Akustiği
11. Hafta  ODEON Bilgisayar Akustik Simülasyon Programı ve Modelleme Çalışmaları
12. Hafta  Hacim Akustiği Uygulama Örnekleri
13. Hafta  Hacim Akustiği Uygulama Örnekleri
14. Hafta  Ara Ödev Sunuşları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- DEMİREL, F., TÜRKMEN, R., Diyarbakır Kongre ve Kültür Merkezi Tadilat Pprojesine ait 1900 Kişilik Konferans, 310 Kişilik Tiyatro, 412 Kişilik ve 120 Kişilik Sinema Salonları, 70 kişilik Dans Stüdyosu, Müzik ve Ses Kayıt Stüdyosu, Müzik Dersliklerine ait Akustik Rapor, G.Ü.Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projesi,2012. 2- DEMİREL, F., TÜRKMEN, R., DOĞAN,M., TBMM Ek Hizmet Binası Milletvekillleri Odalarına ait Akustik Rapor, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projesi,2012. 3-DEMİREL, F., “Yayınlanmamış Mimari Akustik-Ders Notları”, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2018. 4- DEMİREL, F., İŞLEK, G., Dinleyici Salonlarında Akustik Konforun Araştırılması Ve Bir Örnek Çalışma, Gazi Üniversitesi, BAP 06/2008-43, 2011. 5-DEMİREL, F., TÜRKMEN, R., İŞLEK, G., ÖZKARTAL,E., Genelkurmay Başkanlığı Çok Amaçlı Eğitim Tesisi Konferans Salonu ve Basın Odası Akustik Raporu, , G.Ü.Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projesi, 2010.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Sunum, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
80
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
80
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
20
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
3
30
 Sunu hazırlama
14
3
42
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X