GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KÜLTÜR VARLIKLARININ BELGELENMESİNDE ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI/5981311
Dersin Adı: KÜLTÜR VARLIKLARININ BELGELENMESİNDE ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Özlem SAĞIROĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/osagiroglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  osagiroglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Koruma kapsamında farklı disiplinler ve uzmanlarla çalışmanın gereğinin kavranması – ekip olabilme becerisinin geliştirilmesi
Korumada ileri teknolojilerin ortak kullanılması ile elde edilecek farklı verilerin kullanım alanları ile bu verilerin yararlılığı hakkında bilgilenm
Karar alma süreçlerinde zaman, emek ve maddi kayıpların yaşanmaması için belgeleme tekniklerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin öğrenilmesi
Belgelemede, kullanılacak teknolojiye yönelik olarak detay – kişi – süre verilerinin öngörülebilmesi, maliyet hesaplanabilmesi
Belgelemenin gelişimi ve ülkemizde koruma kapsamında kullanımı hakkında bilgi sahibi olunması, yasal gerekliliklerin öğrenilmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tespit ve belgelemenin tanımı ,kültür varlıklarının belgelenmesinin gerekliliği, bu belge ve verilerin kullanım olanakları ve şartları
2. Hafta  Belgelemenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi – teknik ve teknolojik açı
3. Hafta  Belgelemenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi – - yasal çerçeve
4. Hafta  Müdahale öncesi mevcut fiziki durum belgelemesi (Rölöve) (Geleneksel ve optik sistemle belgeleme – örnek gösterimi ve uygulama)
5. Hafta  Fotoğraflarla belgeleme, elde edilecek çıktıya gore fotoğraf çekim yöntemlerinin ve objektif- çözünürlük özelliklerinin anlatılması
6. Hafta  Alan Çalışması
7. Hafta  Fotogrametrik belgelemenin anlatımı - Çağdaş Fotogrametrik sistemler – örnek gösterimi ve uygulama
8. Hafta  İleri belgeleme teknikleri - (Laser tarama – örnek gösterimi ve uygulama)
9. Hafta  Uzaktan algılama ve hava fotogrametrisinin restorasyona yönelik belgelemede kullanımı
10. Hafta  GIS – Coğrafi Bilgi sistemlerinin koruma ve belgelemede kullanımları – örnekler üzerinden anlatım.
11. Hafta   Farklı disiplinlerle yapılan ortak çalışmalar , bu çalışmalardan elde edilecek çıktılar ve konservasyonda kullanım şekil ve olanakları –
12. Hafta  Tüm belgeleme yöntem ve tekniklerinin birbirleri ile karşılaştırılması – avantaj ve dezavantajlarına bakılarak , restorasyon uzmanı tarafından yönteme
13. Hafta  Bilgi sistemleri ve veri madenciliği ile ilgili bilgiler – örnekler üzerinden tartışmalar
14. Hafta  Sunumlar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  I. Aksulu, Kentsel Koruma, Yayınlanmamış ders notları, Ankara 2004 Z.Ahunbay, Tarini Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, 1996 J.Strike, Architecture in conservation: managing development at historic sites London 1994 Duran Z, Toz G, 2002 ,“Tarihi Eserlerin Fotogrametrik Yöntemle 3D Modellenmesine Örnek”,30. yıl sempozyumuKonya, Turan, M.H , 2004, “Mimari Fotogrametri Alanındaki Çağdaş Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, Gazi Üni. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, Ankara Karslı, F, Ayhan E., Friedrich,J, 2003 “Dijital Fotogrametri Tekniklerin Mimari ve tarihi yapılardaUygulanması” 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara Gürbüz, H, “ Mimarlık Fotogrametrisinde Ortofo Uygulaması, Konya Devlet Müh. Mim. Akademisi, 1982 Konya Yastıklı, N, Alkış z., Emen, O, 2003, 3D Model Generation and Visualization of Cultural Heritage, CIPA 2003 XIXth International Symposıum Proceeding, 30 September 4 October, Antalya Işık Aksulu, Özlem Sağıroğlu “Mimari Mirasın Belgelenmesinde Kullanılan
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
2
8
16
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
180
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X