GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇAĞDAŞ YAPILARDA RİSK YÖNETİMİ/5121311
Dersin Adı: ÇAĞDAŞ YAPILARDA RİSK YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fİgen BEYHAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/fbeyhan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fbeyhan@gazi.edu.tr, figenbeyhan@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
21. YY Mimarlığında çağdaş yapı teknolojilerini ve yapım sistemlerini tanımlamak
“Risk Yönetimi” kavramını öğretmek, anlatmak ve tasarım sürecinde kullanabilme yetisini geliştirmek
Farklılaşan yapı sistemlerinde oluşabilecek tanımlanmış riskleri tanımlamak, saptamak, analiz etmek ve değerlendirmek
Çağdaş Yapı Teknolojilerini örnekler üzerinden inceleyerek riske dayalı çözüm önerileri ortaya koymak.
Binalarda yangın riskini yönetmek metotlarını geliştirmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı ve Yöntemi)
2. Hafta  Giriş(21. YY Mimarlığında Yapı Teknolojisi–Yapım Sistemleri, Tasarımı ve Risk Faktörleri)
3. Hafta  Risk Nedir? Risk Analizi/Değerlendirmesi ve Yönetimi Kavramları
4. Hafta  Yapılı Çevrelerde Riski Anlamak: Yaşanmış Örnek Olayların İncelenmesi
5. Hafta  Mimari Tasarım ve Risk Yönetimi Kavramı: Farkındalık–Tasarım–Eylem
6. Hafta  Risk Tabanlı Performansa Dayalı Tasarım
7. Hafta  Bina Tasarımını Etkileyen Risk Faktörleri ve Güvenliğe Dayalı Tasarım Parametreleri
8. Hafta  Tanımlanmış Riskler 1: Risk Değerlendirme/Analiz Süreci
9. Hafta  Tanımlanmış Riskler 2
10. Hafta  Örnek Binalar Üzerinden Çözüm Önerilerinin İrdelenmesi
11. Hafta  Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri
12. Hafta  Proje Çalışması
13. Hafta  Proje Çalışması
14. Hafta  Proje Çalışması
15. Hafta  Projelerin Sunumu
16. Hafta  Projelerin Sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Prof. Dr. Figen BEYHAN Arşivi 2. Thomas S. Coleman, “A Practical Guide to Risk Management”, CFA Institute, 2011. 3. Michel Crouhy, Robert Mark and Dan Galai, “Risk Management”, Mc Graw-Hill, 2000. 4. Michel Crouhy, Dan Galai and Robert Mark, "The Essentials of Risk Management”, Mc Graw-Hill, 2005 5. Paul Hopkin, “Fundamentals of Risk Management”, Kogan Page, 2010 6. Yacov Y. Haimes, "Risk Modeling, Assessment, and Management (Wiley Series in Systems Engineering and Management)”, John Wilwe&Sons, 2009 7. http://www.fmglobal.com/page.aspx?id=03030400 8. The Influence of Risk Factors on Sustainable Development, Research papers of fmglobal publication 9. Catastrophic Risks and Insurability, Volatily Conference Papers, 2001 and 2003. 10. Kobuna, K., “Enchancing the Public’s Awareness towards Disaster Mitigation and Education for Disaster Prevention”, In Proceeding of the International Workshop on Comparative Stu
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
30
 Uygulama
1
20
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X