GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA MORFOLOJİK ANALİZ/6601311
Dersin Adı: MİMARLIKTA MORFOLOJİK ANALİZ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Tayfun Yıldırım
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~mtayfun
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mtayfun@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bina biçiminin bilimsel yöntemler ile çözümlenerek, nesnel değerler elde edilmesi. Tasarlama mantığını anlamaya yönelik bilimsel araçların kullanılmas
Bina değerlendirmede, objektif değerlendirme araçlarının kullanımı ile nesnel sonuçlara ulaşmak.
Biçimsel kabul veya beğenilerin, analiz tekniklerinin nesnel sonuçlarına bağlı olarak elde edilmesini amaçlayan bilgi- yeterliliğinin elde edilmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, ders anlatımı ve öğrenci sunuşları şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımı, Ara ödevler ve final sunuşu içerik ve biçiminin tanıtımı
2. Hafta  Morfoloji bilimine giriş, temel kavramlar, diğer bilim dallarında morfoloji kavramı
3. Hafta  Mimarlıkta Morfoloji Kavramı, Mimari biçime tarihsel bakışlar, sınıflama yaklaşımları, ek kaynakların verilmesi
4. Hafta  Mimari Morfolojide çözümleme yaklaşımlarına giriş, çözümleme yaklaşımları
5. Hafta  Kronolojik, Senkronik, Diakronik çözümlemeler, üslubsal sınıflama, ölçeksel analizler (Kent,bölge,bina,mekan), ek kaynakların verilmesi.
6. Hafta  Kronolojik, Senkronik, Diakronik çözümlemeler, üslubsal sınıflama, ölçeksel analizler (Kent,bölge,bina,mekan), ek kaynakların verilmesi.
7. Hafta  Analiz teknikleri : Görsel,Grafik analizler (Plan,cephe,kütle tipolojileri, oransal, algısal, estetik analizler)
8. Hafta  Analiz teknikleri: Algoritmik Analizler (Geometrinin türeme aşamaları,biçim grameri, morfik dil)
9. Hafta  Ara sunuşlar
10. Hafta  Analiz teknikleri : Matematiksel analizler, soyutlama yöntemleri, graf teori
11. Hafta  Analiz teknikleri : Mekan sentaksı çözümleme yöntemi, ilgili bilgisayar yazılımlarının tanıtımı (Depthmap UCL) bina planlarının analizi, mekan değerl
12. Hafta  Analiz teknikleri : Mekan sentaksı çözümleme yöntemi
13. Hafta  Bina örneklerinin seçilmesi ve uygulanacak ardışık analiz teknikleri
14. Hafta  Final Sunuşları ve Tartışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- Design and Analysis, B.Laupen, C. Grafe, 1997 2- Elements of Architecture, Rob Krier, 1992, London 3- Architectural Composition, Rob Krier, 1992, London 4- Mimaride Estetik Değerler, S. Aydınlı, 1993, İTÜ 5- Mimarlıkta Görsel Analiz, S. Aydınlı, 1992, İTÜ 6- Sanoff, H. (1991). Visual Research Methods in Design. New York: Van Nostrand Reinhold. 7- Space is the Machine, B. Hillier, Cambridge, 1996 8- The Geometry of Environment, L.March, P.Steadman, London, 1974 9- Architectural Morphology, P.Steadman, London, 1983 10- The Social Logic of Space, B.Hillier, J.Hanson, Cambridge, 1988 11- Değerlendirmede Temel Sorunlar ve Mimarlıkta Değerlendirme, M.Tapan, Y.Sey,1976,ITU 12- Mimarlıkta Değerlendirme, M. Tapan, 2004, ITU 13- Invention of a Modern Language of Architecture, S.Lavin, MIT Press, 1992 14- Creating Architectural Theory, Jon Lang, 1987 15- Mimari Tasarımda Çözümün Tanımı ve Nesnel Olarak Değerlendirilmesi, G.Sağlamer, ITU, 1982 16- Architectural Theory from the
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Örnek Gösterme,Tartışma, Uygulama,
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
12
2
24
 Rapor hazırlama
12
1
12
 Sunu hazırlama
12
1
12
 Sunum
5
2
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X