GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TURİZMDE KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ/6591311
Dersin Adı: TURİZMDE KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Fulya ÖZMEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~efozcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  efozcan@gazi.edu.tr, ful.61@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kentsel yaşam kalitesi göstergelerinin ve turizm yerleşimlerinin bütüncül bir yaklaşım içerisinde ele alınması
Alternatif turizm biçimlerinin turizm yerleşimlerinde uygulanabilirlğinin araştırılıp tartışılması
Analitik düşünce ve tasarım ilişkilerinin etkileşimli olarak ele alınarak değerlendirilmesi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Final sunumları ve araştırmalar grup çalışması olarak gerçekleştirilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin açılımı ve kavramsal çerçevesi hakkında genel sunuş, Türkiye’de Turizm sektörü ve Kentsel yaşam kalitesi ilişkileri
2. Hafta  Ders aktarımları ile öğrencinin kuramsal/kavramsal altyapısının desteklenmesi ve bilgi birikimini sağlamak üzere okuma ödevlerinin verilmesi
3. Hafta  Turizm çeşitleri ve yerleşimleri, Turizmde güncel yaklaşımlar ve sürdürülebilir turizm kavramları
4. Hafta  Kentsel Yaşam Kalitesi Kavramı ve Göstergeleri I, Genel Kavramlar, Uluslar arası yaklaşım ve politikalar
5. Hafta  Kentsel yaşam kalitesi göstergeleri II- Çevresel Kalite Göstergeleri, Sürdürülebilirlik kavramı ve kentsel yaşam kalitesi etkileşim ve ilişkileri
6. Hafta  Turizm yerleşimlerinde öne çıkan Yaşam Kalitesi göstergeleri ve ölçütlerinin analizi
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Turizm yerleşimlerinde kentsel yaşam Kalitesi açısından öne çıkan kentlerin değerlendirilmesi
9. Hafta  Yavaş Kent (Slow city) Yaklaşımı ve Turizm ile ilişkileri/Alternatif Turizm Kavramı
10. Hafta  Yavaş Kentler Yaklaşımının Kentsel Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
11. Hafta  Turizm politikaları ve kentsel politikaların kentsel yaşam kalitesi açısından değerlendirilmesi
12. Hafta  Çalışma sonuçlarının sunulması, tartışmalar ve ara değerlendirme
13. Hafta  Çalışma sonuçlarının sunulması, tartışmalar ve ara değerlendirme
14. Hafta  Yıl içi çalışmaların teslim edilmesi ve genel değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  LYNCH, K., BANARJEE, T., SOUTHWORTH, M., “City Sense and City Design: Writings and Projects of Kevin Lynch”; MIT Press, Massachusetts, 1995, LYNCH, K., “Good City Form”, MIT Press, Massachusetts, Reprint Edition, NOTERSTEFANO, C., “European Sustainable Tourism, Context, Concepts and guidelines for Action”, Global Jean Monnet Conference 2007 EU, Urban Environmental Thematic Strategy, 2007 EU, Regional Policy-Inforegio, Urban Audit Assessing the Quality of Life of European’s Cities, 2007 Quality of life in Twelwe of New Zealand’s Cities, 2007 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2008 Kentsel Göstergeler Kılavuzu TÜBA Çevre Çalışma Grubu, Yaşam kalitesi Göstergeleri SMITH, T., NELISCHER, M., PERKINS, N., Quality of an Urban Community, a Framework for Understanding the Relationship between Quality and Physical Form. Peak District Tourism Forum, Sustainable Tourism Strategy UN, Economic and Social Affairs, A New Approach to Sustainable T
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
14
3
42
 Sunu hazırlama
14
1
14
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X