GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENGELLİLER İÇİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİ VE ERİŞEBİLİRLİK STANDARTLARI/6581311
Dersin Adı: ENGELLİLER İÇİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİ VE ERİŞEBİLİRLİK STANDARTLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr.Can GÜNGÖR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/can.gungor
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  can.gungor@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Fiziksel engelli insanların mimari mekanlarda karşılaşabilecekleri problemler, engellilerin ihtiyaç duydukları temel düzenlemelerin tanıtılması
Bu problemler ve düzenlemelerin yapısal ve ölçüsel ve mekansal gerekliliklerin tasarıma yansıtılması, ile ilgili bilgiler vermek
Geliştirilen araştırma yönteminin karşılaştırmalı değerlendirmede kullanılarak çeşitli yapıların erişebilirlik yönünden incelenmesi
Erişebilirlik/Ulaşılabilirlik düzenlemelerinin yapılı çevrede ve yapılarda dikkate alınmış olup olmadığının tespiti
İncelenen yapılı çevrelerde ve Mimari Yapılarda ne tür düzenlemelerin öncelikle ele alınması gerekliliğinin saptanması
Tasarımda engellilere yönelik karşılaşılacak problemlerin öngörülmesini sağlamak ve bunları baştan itibaren gidermeye yönelik bilinç oluşturmak
Mimari tasarım sürecinde ve yaşanılan mekanlarda engelli kullanıcılar yönünden farkındalığı geliştirmek.
Engellerin ortadan kaldırılması için yapılacak tespitlerde karşılaştırmalı değerlendirme yöntemlerini tasarımcılara benimsetmek
Mevcut yapılarda eksikliklein tespitine yönelik bakışı geliştirmek ve yeni tasarımlarda ‘Herkez için tasarım’ Prensibini benimsetmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Engellilikle ilgili kavram ve tanımlamalar Erişebilirlik/Ulaşılabilirlik kavramı
2. Hafta  Erişebilirlik/Ulaşılabilirlik ile ilgili kavram ve tanımlar. İnceleme yönteminin genel tanıtımı
3. Hafta  Farklı eylem ve eylem alanlarına göre erişebilirlik/Ulaşılabilirlik düzenlemelerinin incelenmesi
4. Hafta  İnceleme yönteminin detaylı anlatımı ve inceleme formların belirlenmesi
5. Hafta  İncelenecek yapıların tespiti ve görüş alışverişi
6. Hafta  Yöntemin seçilen yapılara uygulanması
7. Hafta  Yöntemin seçilen yapılara uygulanması
8. Hafta  Saha çalışması ve koordinasyon
9. Hafta  Saha çalışması ve koordinasyon
10. Hafta  Dönem Ödevi konusu seçimi
11. Hafta  Elde edilen sonuçların her bir yapı için değerlendirilmesi
12. Hafta  Elde edilen sonuçların karşılaştırmalı değerlendirilmesi
13. Hafta  Karşılaşılan problemlerin giderilmesine yönelik öneriler,
14. Hafta  Dönem Ödevi teslimi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  “ADA Standards for Accessible Design”, 1994. Department of Justice, Code of Regulations. “Designing for the disabled. The new Paradigm”, Goldsmith, S., 1997. Architectural Press, Butterworth-Heinmann Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, “ADA and ABA Accessibility Guidelines”, 2004, United States Access Board. “Alışveriş Merkezlerinin Engelliler İçin Erişebilirlik Standartları Kapsamında İrdelenmesi” Can Güngör, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2007, TS 9111/Kasım 2011 Özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri, http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/, Ders notları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
7
3
21
 Sunu hazırlama
8
3
24
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X